Brukte første dag som statsråd til å diskutere digitalisering med næringslivet

Arrangementbilder - Abelia

EU, bedre rammer for datadeling og privat-offentlig samarbeid var blant temaene da digitaliseringsministeren møtte næringslivet til innspillsmøte.

Karianne Tung brukte sin første hele arbeidsdag som digitaliserings- og forvaltningsminister på et innspillsmøte for regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi. 

Under møtet, som ble arrangert av Abelia, NHO og Digital Norway, kom et mangfold av små, mellomstore og store bedrifter med sine innspill, råd og ønsker for strategien. 

– Jeg kunne ikke ha startet i denne rollen på en bedre måte enn å hoppe ut i det blant entusiastiske folk som er glade i teknologi og nye løsninger, uttalte den ferske statsråden til forsamlingen. 

Norge står ovenfor en dobbel omstillingsutfordring

Abelias Øystein E. Søreide la vekt på Norges særegne utfordring. – Vi skal fase ut fossile energikilder i takt med resten av verden, samtidig som vi må erstatte vår egen hovednæring med en rekke nye næringer.

Han advarte videre mot "sardinboksøkonomien": 

– Vi har en næringsstruktur som ligner for mye på en sardinboks – fisk, olje og aluminium. Det er ikke bærekraftig på sikt. For å fikse det, må vi ha kunnskap og kompetanse. Vi må forske mer, tettere på næringslivet og i samspill offentlig-privat.

– Vi håper at de smidige, raske og iterative prosessene IT-bransjen er kjent for, også kan inspirere arbeidet med både digitaliseringsstrategien og med det nye departementet.

Riktig prioritering

Blant temaene som ble tatt opp var koblingen mellom grønn og digital omstilling, tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor, bedre rammer for deling av data og hvordan Norge kan knytte seg til EU sitt arbeid med regulering og tilrettelegging for økt bruk av data og digitale teknologier. 

Tung var tydelig på at det å bruke sin første dag i regjeringskabinettet med næringslivet, var en riktig prioritering: 

– Det er næringslivet som skaper og gir oss de verdiene som gjør at vi kan ha en offentlig sektor. Den verdiskapningen som skjer i næringslivet blir helt avgjørende i årene fremover. Kanskje mer enn før, siden vi skal gjennom en stor omstilling. 

– Vi klarer ikke å digitalisere uten næringslivet. For å oppnå resultater er det derfor så viktig å samarbeide og spille på lag, la hun til. 

Store forventninger 

Å ha et departement og en minister som rendyrker digitalisering og forvaltning er helt avgjørende for å kunne løse fremtidens utfordringer, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway: 

– Digitalisering berører samtlige departementer i regjeringen, og er helt nødvendig for bedriftene som holder AS Norge i drift. Derfor har vi store forventninger til hva en så sterk fagperson som Karianne Tung og et helt nytt digitaliserings- og forvaltningsdepartement kan få til. Sektorprinsippet består, men en viktig del av oppdraget tror jeg blir å skape motivasjon og rom til å jobbe sammen på tvers. 

Dette stiller Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO seg bak, og henvender seg direkte til ministeren:

– Det er mange du skal minne om å investere tilstrekkelig i digitalisering på budsjettkonferanser. Vi heier og er glade for at du har kommet inn i posten, sier hun og legger til:

– Arbeidet med den nye digitaliseringsstrategien er svært viktig for oss som representerer 33.000 norske bedrifter innenfor alle bransjer. Digitalisering er avgjørende for økt produktivitet og velferdsvekst, for det grønne skiftet, og for utviklingen av et trygt og inkluderende samfunn.

– Tydelige stolper peker seg ut

Dette er ikke første gang regjeringen jobber med en strategi for digitalisering. I 2018 ble Digital21 lagt frem. Der ble 64 konkrete tiltak for å fremme næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap presentert.. 

Til forskjell fra Digital21 retter den nye nasjonale strategien seg både mot offentlig sektor og næringslivet. Selv om arbeidet er i innspillsfasen, avslørte Tung at det allerede nå er noen tydelige stolper som peker seg ut:

– Det går på den digitaliserte staten, det digitaliserte næringslivet, den digitale innbyggeren – og hvordan dette henger sammen i et samfunn, sa hun og la til: 

– Det samme gjelder sikkerhet, beredskap, etiske problemstillinger og forholdet til verden rundt oss, da særlig EU. 

– Kompetanse er helt grunnleggende

Til stede på møtet var store virksomheter som Equinor, Nordea, Skanska og Yara, samt ferskere teknologibedrifter som VitalThings og Nyby.

Daglig leder i Inventas, Ove Pryde Pettersen, var én av flere innspillere som tok til orde for bedre bestillerkompetanse og bredere digital forståelse, særlig i det offentlige: 

– For vår del er det ikke vanskelig å få tak i folk. Men kompetanse stopper kundene våre. Det hindrer vår vekst. 

At både spiss og bred kunnskap og kompetanse er en grunnleggende faktor for å lykkes, var ministeren enig i:   

– Det at man klarer å legge til rette for at man kan få mer kompetanse når man trenger det, er kjempeviktig, og enda viktigere i en tid hvor utviklingen går fort. 

Samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Flere bedrifter poengterte dessuten viktigheten av å ikke se seg blind på teknologien i seg selv, men at rammer må legges for samspillet mellom mennesker, organisasjon og teknologi for gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter. 

Fredrik Gulowsen i Nyby etterlyste et mer logisk marked, med økt fokus, ikke bare på innkjøpskompetanse, men også på skaleringskompetanse. 

– Vi må bevege oss fra leverandør/kunde-fokus i samspillet mellom offentlige og private aktører, og bevege oss mot reelle partnerskap med felles mål. Det må utvikles mekanismer i digitaliseringsstrategien som gjør at det lønner seg å jobbe smart, og gjør vondt å jobbe dumt. 

Da må også endringsledelse etterspørres i innkjøpsdialogen, og ikke bare teknologi spesifikasjoner, forklarte han. 

Tung pekte på at digitalisering ikke nødvendigvis er et mål i seg selv – men et verktøy for å nå viktige mål – som nullutslipp og fremtidens arbeidsplasser. 

Da er man avhengig av et godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor:

– Det er helt avgjørende, for dette får verken offentlig eller privat sektor til på egen hånd. Bedriftene får det ikke til alene, gründere får det ikke til alene og forskningsinstituttene får det ikke til alene.

– Da er vi avhengig av at maskineriet som smører det samarbeidet er best mulig. Vi må snakke sammen og samarbeide, avsluttet Tung.

Bedriftene som holdt innlegg under møtet:

 • Nordea
 • Skanska
 • Smart Innovation Norway
 • Inventas
 • Schneider Electric
 • SINTEF Digital
 • Schibsted
 • VitalThings
 • Yara
 • ABAX
 • Nyby
 • Tata Consultancy Services
 • Equinor

Har du innspill eller spørsmål? Ta gjerne kontakt!