SV gir med den ene hånden, men tar med den andre

Publisert

Stående mann.

Øystein E. Søreide, administrerende direktør. Foto: Ilja C. Hendel

9. november la regjeringens budsjettpartner SV frem sitt alternative statsbudsjett. Dessverre er heller ikke dette budsjettet godt nok for å styrke norsk omstillingsevne.

– SVs alternative statsbudsjett handler om å gi med den ene hånden, og nulle ut effekter med den andre. Det er mye bra på klima og miljø i budsjettforslaget, men vi er redd for at de generelle rammebetingelsene SV legger opp til vil redusere Norges omstillingskraft, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

Skatt og avgift

SV foreslår å halvere satsen på ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 850 000, men har allerede flagget til NRK at de ikke vil prioritere dette grepet i forhandlingene. SV foreslår samtidig en massiv skatteøkning gjennom økt formuesskatt og økning i inntektsskatten. 

Innovasjon

SV foreslår en kraftig økning av investeringskapitalen til Nysnø og styrker klimaforskningen, men kutter samtidig i Investinor og Innovasjon Norge.

Forskning

SV foreslår å styrke forskningen på klima og energi, men foreslår samtidig å kutte i European Defence Fund.

Digitalisering

SV foreslår å styrke Cyberforsvaret, men har ingen andre ambisjoner i digitaliseringspolitikken.

Utdanning

På utdanningsområdet er bildet mer positivt. Her foreslår SV å reversere studieavgiften for internasjonale studenter og reversere kutt i friskolene.

Snart skal regjeringspartiene og SV sette seg sammen for å forhandle om det endelige budsjettet for 2024. 

– Regjeringen har lovet at det samlede skattetrykket for næringslivet ikke skal øke. Det er et løfte jeg håper de prioriterer høyt i forhandlingene. Samtidig må posisjonen gjøre det de kan for å redde kuttene i de innovasjonsfremmende virkemidlene, avslutter Søreide.

Det er forventet at innstillingen til budsjettet vil legges frem i slutten av november.