Ny styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)

Publisert

En dame og mann tar hverandre i hånden og smiler.

Anne Lycke og Lars Holden tar over som styreleder i FFA for Lars Holden.

Forskningsinstituttenes fellesarenas (FFA) medlemmer valgte 4.mai Anne Lycke, administrerende direktør i NORSAR, som ny styreleder. Det betyr at Lars Holdens ble takket av etter fjorten års lederskap. Anne Lycke takker for tilliten fra medlemmene og ser frem til samarbeidet med forskningsinstituttene.

–  Instituttsektoren er viktig for fremtidig verdiskapning og omstilling i Norge og har dermed en sentral rolle i å bringe frem nye løsninger som setter fart i det grønne skiftet, digitalisering og nye arbeidsprosesser blant annet i offentlig sektor. FFAs rolle er å bidra til at instituttene får gode samarbeidsarenaer der vår kompetanse kommer til nytte. I den omstillingen forskningssystemet står overfor i tiden fremover blir dette en krevende og viktig periode der jeg sammen med resten av FFA gleder meg til å bidra, sier Anne Lycke.

Hun berømmer Lars Holden for hans innsats for FFA.

 – Lars har vært styreleder siden starten for 14 år siden, bygget samarbeidsarenaer og holdt instituttenes fane høyt. En enorm arbeidsinnsats gjennom mange år!

Siden opprettelsen har organisasjonen vokst fra et samarbeidsnettverk av institutter til et tydelig felleskap som nyter stor respekt i forsknings-Norge. Dette har ikke kommet av seg selv, men er et resultat av systematisk og målrettet arbeid.

– FFA har hele perioden hatt et nært samarbeid med Universitets- og Høgskolerådet og Forskningsrådet og en god dialog med departementer og andre organisasjoner og foreninger som er viktige for FoU-systemet. Alle medlemmene og mange ansatte ved instituttene har gjort en stor innsats for fellesskapet for at det skal bli bedre rammebetingelser for instituttene og alle de andre forskningsmiljøene i Norge. FFA har nå et forskningsetisk utvalg, felles redelighetsutvalg og EU-, økonomi-, sikkerhet- og kommersialiseringsnettverk, sier Holden.

Nå etterlater han seg en organisasjon med en klar visjon for norsk forskning og tydelige politiske målsetninger. Han er overbevist om at FFA er i gode hender.

– Anne har lang erfaring både fra ledelsen av NORSAR og utenfor FoU-systemet. Jeg føler meg trygg på en fortsatt god utvikling av FFA under ledelse av Anne og et nytt FFA-styre, og med Agnes Landstad som daglig leder, sier Holden.

Roger Lian, direktør for NTNU Samfunnsforskning, ble valgt som ny nestleder i FFA-styret. Styret består for øvrig av Vincent Fleischer (SINTEF), Agnes Gundersen (Møreforskning), Norunn Myklebust (NINA), Per Stålnacke (NIBIO) og Kristin Halvorsen som ordinære styremedlemmer, samt Nils Morten Huseby (IFE), Monika Sandnesmo (NORCE), Olav Lahus (Telemarksforskning), Henrik Urdal (PRIO), John Rune Nielsen (NILU) og Svein Frisvold (Ruralis) som vararepresentanter.