#AbeliaPraten: Maiken Lønnerød, Splint AS

Publisert

En smilende dame er omgitt av grafiske byggeklosser.

Denne utgaven av #AbeliaPraten er med daglig leder i Splint, Maiken Lønnerød.

Med blant annet VR og interaktivt teater går Maiken Lønnerød og Splint kreative veier i det de bidrar til å bygge opp kultur og samhandlingskompetanse i næringslivet.

Navn, alder og stilling? 👇

Maiken Lønnerød, 47 år og daglig leder i Splint.

I korte trekk – hva gjør din virksomhet? 🎭

Splint bygger opp kultur og samhandlingskompetanse i næringslivet. Som prosessledere benytter vi interaktivt teater og aksjonsmetodikk for å utvikle ledere og medarbeidere i relasjonsbygging og kommunikasjon.

Hva opptar deg for tiden? 🌱

Jeg er opptatt av hvordan vi bygger et reelt grønt og inkluderende arbeidsliv. For å ivareta velferdsstaten er vi avhengige av å inkludere den store gruppen unge som i dag står helt utenfor utdanning og arbeid. I dag forventes det i stor grad at NAV skal løse floken. Jeg brenner for å samskape løsninger som fungerer både for de unge, næringslivet og det offentlige. Vi må samarbeid mye tettere dersom vi skal lykkes med å realisere framtidas grønne jobber.

Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året? 📚

Forskningssamarbeid med USN iMerse i forhold til VR-utvikling og ikke minst at vi med samarbeidspartnere har fått støtte av Innovasjon Norge til forstudie for innovativt inkluderingsarbeid for ungdom.

Hvilken rolle kan din virksomhet/bransje spille for omstillingen av Norge? 🇳🇴

I omstillingen vil evnen til å kommunisere, bygge bro mellom perspektiver, endringsvilje og kompetanse til å samhandle på tvers av sektorer bli av stor betydning. Splints tjueårige kompetanse innen relasjonelle og kreative utvikling kan ha stor verdi når vi skal gå fra ord til handling.

5 kjappe: ⚡️

Hvem inspirerer deg i norsk næringsliv? 🙌

Det er så mange som har inspirert meg i løpet av min karriere. Alt fra oljearbeidere som engasjerer seg for å bygge en solid sikkerhetskultur til ledere som våger å investere i sine ansatte over tid. De selskapene jeg har sett med flest fornøyde medarbeidere er de som evner å gi folk relevant ny kompetanse samtidig som de gir dem eierskap og påvirkningskraft.

Det beste rådet du har fått? 💬

Forandre de tingene du kan. Aksepter de tingene du ikke kan forandre og ha intelligensen til å se forskjellen.

Ett ønske til regjeringen? 🙏

Etablering av egen stipendordning for grønne og sosiale entreprenører og at det etableres en egen avdeling for grønt og sosialt entreprenørskap i Innovasjon Norge. Det er ikke produksjon av flere duppedingser for internasjonalt marked vi trenger. Vi trenger innovasjon i og på tvers av alle sektorer og vi må omstille oss her hjemme.

Din beste lederegenskap? 👩‍💼

Jeg er god til å se potensialet i den enkelte og å bygge gode, trygge team. Når respekt og trygghet er etablert i relasjonen er jeg også god til å ansvarliggjøre og stimulere til utvikling i den enkelte.

Hvorfor er dere medlem i Abelia? 🌟

Spennende nettverk og interessante samarbeidspartnere