7 av 10 Abelia-bedrifter melder om et udekket kompetansebehov

Publisert

NHOs kompetansebarometer ble lagt fram i dag. Fra venstre: Rebekka Borsch avdelingsdirektør i NHO, Christian Pedersen, administrerende direktør i TietoEVRY i Norge, Hilde Nordh, EVP People and HSE, Norsk Hydro og Jens Petter Burud, direktør bærekraft, Caverion Norge. Foto: Abelia

Halvparten av Abelias medlemsbedrifter har måttet skrinlegge eller utsette utvidelse fordi de mangler kompetanse. – Dette er dramatisk. NHOs kompetansebarometer viser at norske virksomheter skriker etter IKT-kompetanse, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E Søreide.

– Barometeret viser at kompetansemangel er det største veksthinderet for norske bedrifter. Vil vi ha flere scale-ups og enhjørninger må det å løse kompetansemangelen være jobb nummer en, mener Søreide.

Administrerende direktør i TietoEvry Christian Pedersen, som også er styreleder i Abelia, var en av tre bedriftsledere som deltok på presentasjonen av NHOs Kompetansebarometer i dag.

– Norge skal gjennom en grønn og digital omstilling, dette gjør at kompetansegapet bare øker, sa Pedersen.

– Halveringstiden på kompetanse blir kortere og kortere samtidig som utdanningsløpet blir lengre og lengre. Vi er nødt til å rigge oss for et samfunn i stadig endring. Arbeidsgiver må investere i de ansatte og de ansatte må være villig til å forflytte seg ikke bare oppover, men også sidelengs, mente Pedersen.

– Vi er en godt utdannet befolkning, men vi er også veldig få. Det regjeringen gjør med å begrense mobiliteten i arbeidsmarkedet med innleieforbud osv er ikke veien å gå, sa Pedersen.

Vi må utdanne flere og lære opp internt

– Vi utdanner for få innen IKT, vi gjør det for vanskelig å veksle mellom yrkesrettet og akademisk utdanning, vi forsker for lite på IKT, og vi lar fortsatt tradisjonell solnedgangsindustri absorbere alt for mange av IT-folkene som trengs for å drive gjennom endring i alle andre bransjer, sier Søreide

– Uten en langsiktig satsing på kunnskap og teknologi, vil Norge slite med å kapre verdiene og skape arbeidsplassene som skal finansiere fremtidens velferd. Hele 41 prosent av Abelia-bedriftene har forsøkt å rekruttere inn personer uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året.

– Så må bedriftene selv tilby sine ansatte etter- og videreutdanning. Kompetansebarometeret til NHO viser at det gjør de. 83 prosent av Abelia-bedriftene hever kompetanse til dagens ansatte.

Omdisponer studieplasser

– Vi er for få her i landet, har for lav kapasitet i utdanningsinstitusjonene og vi kaster bort tid og ressurser på revir-kamper mellom yrkesrettede og akademiske fag. Kompetanseutvikling og livslang læring må bli normalen for alle, og må støttes av både arbeidsgivere og arbeidstakere.

– Studieplasser må omdisponeres til sektorer som bedriftene har et særlig stort behov for, på bekostning av studieplasser der behovet er mindre. Enkelt sagt må studieplasser innen italiensk og religionsvitenskap erstattes med studieplasser innen informatikk og ingeniørfag.

– Vi må gjøre det lettere og mer attraktivt å få spisskompetansen vi fortsatt mangler til norske virksomheter. Kreativ problemløsning er det viktigste norske arbeidstakere kan bidra med. Da må vi ha flere "elektrikere med doktorgrad". Flere med teknologikompetanse som ser løsninger der andre ser problemer.