HR-undersøkelse: Kompetanse er den største utfordringen

Publisert

Knappere tilgang på relevant kompetanse og utvikling av eksisterende ansatte pekes på som de aller største utfordringene for arbeidsgiverne i teknologi- og kunnskapsnæringene framover. Dette kommer fram årets HR-undersøkelse blant Abelias medlemmer.

Resultatene av årets HR-undersøkelse ble lagt fram på Abelias HR-konferanse denne uka.

- Opplæring og kompetanseutvikling er det området arbeidsgiverne tror blir aller viktigst å levere på framover. To av tre av mener at knappere tilgang på kompetanse vil bli en utfordring. Kompetansegapet har økt siden fjorårets undersøkelse, sier direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia, Birgit Abrahamsen.

For mer enn hver tredje bedrift har rekrutteringsmulighetene forverret seg. Omtrent like mange svarer at de har måttet endre sine metoder for rekruttering det siste året for å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Turnoveren har særlig økt for de virksomhetene som hatt høyest turnover tidligere.

Fem på topp utfordringer for arbeidsgiverne er:

 1. Opplæring og kompetanseutvikling
 2. Fleksibilitet for hjemmekontor
 3. Balanse mellom arbeid og fritid/familie
 4. Tillitsbasert ledelse
 5. Tydelige mål om samfunnsansvar og bærekraft

To dager på hjemmekontor er normen

På spørsmål om hvordan arbeidsgiverne praktiserer hjemmekontor kom følgende fram:

 • 20% lar de ansatte velge fritt når de kan ta hjemmekontor
 • 45% har føringer for omfanget av hjemmekontor
 • 24% tillater kun unntaksvis hjemmekontor
 • 6% bruker ikke hjemmekontor

-Virksomheter i Oslo og Viken praktiserer i større grad hjemmekontor enn virksomheter i andre deler av landet. Dette kjenner vi også igjen fra fjorårets undersøkelse, sier Abrahamsen.

Blant de arbeidsgiverne som har føringer for hjemmekontor svarer 70% at de tillater maks to dager pr. uke. Samtidig viser undersøkelsen at kun 15% har et flertall av ansatte som ønsker å jobbe mer fra hjemmekontor enn det gis rom for. Det kan derfor synes som at to dager har blitt en norm blant de fleste arbeidsgiverne i denne sektoren.  

Av andre funn om fleksibelt arbeid i undersøkelsen kan vi trekke fram at: 

 • 88% tillater arbeid fra hytta eller andre lokasjoner i Norge
 • 60% tillater arbeid fra utlandet (ikke inkl. jobbreiser)
 • 67% mener utstrakt bruk av hjemmekontor skaper svakere tilknytning til arbeidsgiver
 • 50% gjennomfører tiltak for å motvirke svakere tilknytning og/eller gjøre det mer attraktivt å komme på kontoret.

Flyreiser blir erstattet med digitale møter

Flertallet av bedriftene svarer at de i betydelig grad eller mer erstatter flyreiser med digitale møter.  Det er tegn på en tydelig endring i reisevirksomhet. Flere medlemsbedrifter har nå uttalte mål om nedgang i antall flyreiser og klimaavtrykk i egne bærekraftstrategier. Samtidig har reduksjonen i flyreiser også en klar effektivitets- og innsparingsgevinst. Av de virksomhetene som erstatter fly med digitale møter svarer:

 • 89 % at dette er for å spare tid,
 • 77 % at det er en følge av økt digitalisering,
 • 67 % at dette bevisst er for å spare penger og
 • 65 % at de er mer klimabevisste.

Fakta om undersøkelsen

 • Respondenter: HR-leder eller daglig leder i virksomheter med flere enn fem ansatte
 • 216 svar, 24% svarrate (om lag halvparten av svarene er fra NHO Oslo/Viken)
 • Gjennomført i månedsskiftet oktober/november 2022
 • Utført av Rambøll management consulting på oppdrag for Abelia