Adieu til den franske skolen?

Publisert

Statsbudsjettet er i ferd med å tvinge barn fra 55 nasjoner vekk fra Den franske skolen. Det vil samtidig svekke det norske skoletilbudet og utfordre viktige forbindelser med en nær alliert.

– Paradoksalt nok vil en nedleggelse av Den franske skolen i Oslo også koste norske skattebetalere over 50 millioner mer per år enn alternativet – å gi skolen nødvendig finansiering. Alle taper hvis ikke Stortinget reagerer, sier Anja Johansen, leder for utdanningspolitikk i Abelia.  

Den franske skolen i Oslo er en av Norges mest mangfoldige skoler, med over 650 elever fra 55 land, hvorav over halvparten er norske. Den har eksistert i over 60 år og er en viktig institusjon i Oslo. Om et par år må skolen sannsynligvis legges ned, hvis ikke Stortinget tar grep. I statsbudsjettet for 2023 gir ikke regjeringen skolen nødvendig støtte. I dag er skolen åpen for alle og samler barn fra alle bydeler i Oslo samt omegn. Alle pengene skolen tar inn går til drift. Nå står dette unike skoletilbudet i fare. 

Et tap for Norge 

Skolen er i dag en bro for mange fransktalende inn i det norske samfunnet. Ikke bare underviser vi på begge språk, vi tar også norske nasjonale prøver og gjør det bra på disse. Vi åpner opp for studier i hele den fransktalende verden – ikke bare i Europa, men også en rekke studiesteder i Nord-Amerika, Asia og Afrika. Elevene våre er en drivkraft i internasjonal studentmobilitet, som regjeringen sier den ønsker. 

Den franske skolen er verdensomspennende. Det finnes franske skoler i over 140 land. Dette gjør at elever med foreldre som flytter mellom land på grunn av jobb, smidig kan bytte fra skole til skole uten å miste studieprogresjon. Å ha en slik skole i Oslo, gjør også Norge til et mer attraktivt land for foreldre med internasjonal karriere som vurderer å flytte hit. 

Viktig for internasjonal rekruttering 

Svært mange norske virksomheter sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. De internasjonale skolene i Norge spiller en viktig rolle for å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft, viser en rapport fra UiO som Abelia har bestilt. 

75 prosent av respondentene, som består av foresatte for barn ved de internasjonale skolene, svarte at de hadde kjennskap til det internasjonale skoletilbudet før de valgte å flytte til Norge. Nesten like mange svarte at tilgjengeligheten av internasjonale skoler var veldig viktig eller viktig for deres beslutning om å flytte til Norge. Jevnt over viser funnene at de foresatte er fornøyde med de internasjonale skolene, med lærerne, læreplanen og med mangfoldet blant elevene. 

Håp i Stortinget 

– Vi som brenner for Den franske skolen har forsøkt å snakke med forskjellige politikere og byråkrater. Alle er positive til skolen. Ingen foreslår at skolen bør legge ned. Likevel tas altså valg som har store nedsider både for Norge internasjonalt og for mangfoldet i utdanningstilbudet, sier Johansen. 

Men statsbudsjettet er ennå ikke vedtatt. Vi håper at Utdannings- og forskningskomiteen engasjerer seg, og justerer beløpet i behandlingen av statsbudsjettet, slik at skattebetalerne sparer penger og Norge beholder Den franske skolen.

  • Anja Johansen
  • Leder utdanningspolitikk