Hva skal til for å knekke den norske omstillingskoden?

Nyhet

Publisert

Omstillingsbarometeret for 2022 viser at Norges utvikling går i feil retning og at vi taper terreng i den internasjonale konkurransen. Hva har Norge gjort feil, og hva kan vi lære av landene som lykkes bedre? Hvordan kan vi tette kompetansegapet og bygge Norge som ledende tech-nasjon? Dette og mer til skal vi adressere sammen med spennende gjester under Arendalsuka.

For syvende år på rad vil Abelia legge frem Omstillingsbarometeret under Arendalsuka. Barometeret viser hvor godt Norge gjør det sammenliknet med andre land på en rekke områder som er viktig for omstilling.

- Norsk økonomi og den norske velferdsstaten er under press. Vi skal løse store samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft og helse, samtidig som vi må skape nye inntekter og takle stadig hardere internasjonal konkurranse.  Omstillingsbarometeret 2022 viser dessverre en negativ utvikling for Norge på en rekke områder. Det haster med å få snudd denne trenden, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

- Vårt håp er at rapporten og våre arrangementer i Arendal vil bidra til en konstruktiv debatt og påfølgende konkrete grep som kan løfte Norges fremtidige konkurranseevne, sier Søreide.

Omstilling er ikke bare tema for lanseringsarrangementet, men det er også et bakteppe for Abelias øvrige arrangementer i Arendal.

https://www.abelia.no/arendalsuka/program/

 

Hva skal til for å knekke den norske omstillingskoden

Tirsdag 16. august, kl 18-00 – 20.30 på Næringslivets Hus/Mør Biffhus

Abelia legger frem Omstillingsbarometeret 2022.  

Der europeiske land har brukt krisepakker til å øke takten på den grønne og digitale omstillingen, har Norge brukt pakker på å sementere gamle næringsstrukturer. Hvordan vil Støre-regjeringen endre kurs for å sikre at pilene begynner å peke i riktig retning? Hva har Norge gjort feil, og hvordan vi skal lykkes med å omstille Norge fra en fra en råvare- og petroleumsbasert til en bærekraftig, sirkulær og kunnskapsbasert økonomi.

Du møter blant annet næringsminister Jan Christian Vestre, administrerende direktør i Microsoft Kristine Dahl Steidel, viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie, og administrerende direktør i BCG Børge Kristoffersen.

 

Hvordan skal Norge bli en verdensledende tech-nasjon?

Torsdag 18. august, kl 09.30-10.30 på Spisestedet Vitenbiten

IT-næringen er den næringen i Norge som har vokst desidert mest de seneste årene og kan smykke seg med sølvmedalje i verdiskapning per sysselsatt. Samtidig ser vi at sektoren er for liten og at mye av den teknologiske utviklingen skjer i andre land. Hva skal til for at Norge skal klare å hevde seg i den internasjonale teknologiutviklingen? 

Du møter blant andre: CEO i Webstep Save Asmervik, investeringsdirektør i Nysnø Joe Eliston, gründer og partner i TestNor Heidi Andreassen.

 

Hvordan tette kompetansegapet for fremtiden?

Torsdag 18. august kl. 14.00-15.00 på Spisestedet Vitenbiten

Kompetansegapet er et av de største veksthindrene for at Norge skal lykkes i omstillingen fra en ressursbasert til en bærekraftig, sirkulær og kunnskapsbasert næringsstruktur.

Bedrifter, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer strever alle med å finne nok og rett kompetanse til å løse sine samfunnsoppdrag. Samtidig blir det færre unge og mange unge faller utenfor arbeidslivet. Under dette arrangementet vil Abelia belyse hvordan kompetanseøkosystemet kan bidra til å koble disse problemstillingene sammen og sikre videre norsk velferd og konkurransekraft.

Du møter blant annet stortingsrepresentantene Kari Anne Jønnes (Høyre) og Lise Selnes (Ap), administrerende direktør i TietoEVRY Christian Pedersen og leder i Agder Utviklingssenter Olga Espegren.

 

Politikk for bedre og mer fremtidsrettede arbeidsgivere

Torsdag 18. august kl. 15.30-15.45 på Spisestedet Vitenbiten

Et ekspertutvalg nedsatt av Abelia har definert hva som kjennetegner gode og fremtidsrettede arbeidsgivere.Sammen utvikler vi en verktøykasse som skal hjelpe arbeidsgiverne til å komme nærmere målet. Men trenger vi også hjelp fra politikerne? Hvilke grep må tas på vei inn i en tid der fleksibelt arbeidsliv er den nye normen?

Du møter blant annet Anders Dysvik, professor ved BI og leder av ekspertutvalget og stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn (Venstre) og Trine Lise Sundnes (Ap).

 

Forskning funker

Torsdag 18. august, kl 08.30-09.30 på Vision of the Fjords

Norge har betalt 25 mrd. kroner i kontingent for å delta i EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, men potensialet for å hente ut merverdi er langt større enn dette.

Hva er sammenhengen og synergien mellom det nasjonale, regionale og internasjonale forsknings- og innovasjonssystemet? Hvilke resultater henter Norge ut av samarbeidsprosjekter i EU, og hvorfor er disse helt nødvendig for å løse samfunnsutfordringene?

Du møter blant annet Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (Venstre) og Kristin Wallvik, konsernsjef i NORCE.

 

Innovasjon for grønn omstilling

Tirsdag 16. august kl 12.30-13.15 på Eureka kompetanse

Regjeringen har varslet et grønt taktskifte. Klimautslippene skal kuttes, fastlandseksporten skal økes. Det skal skapes nye, lønnsomme og grønne arbeidsplasser over hele landet. Mange av de nye grønne løsningene har vi ikke enda. Næringslivets evne til å ta i bruk ny teknologi og nye forretningsmodeller, er avgjørende for å få til et grønt skifte. Skal vi lykkes, trenger vi velfungerende økosystem og treffsikre innovasjonspolitiske virkemidler. Dette vil gi både nye og etablerte bedrifter den hjelpen de trenger for å omstille seg, vokse og nå internasjonale markeder.

Under dette arrangementet stiller vi følgende spørsmål: Hvordan styrke det samarbeidet som kreves for det grønne skiftet? Hva er veksthindringene? Hvordan lykkes med flere industrietableringer?

Du møter blant andre stortingsrepresentant Solveig Vitanza (Ap), Vincent Fleischer, strategidirektør SINTEF og Monica Paulsen, administrerende direktør i Kunnskapsparken Helgeland. 

 

Mingle & Stream

Torsdag 18. august kl. 19.00-23.00 på Spisestedet Vitenbiten

Tradisjonen tro inviterer Abelia til et sosialt arrangement under Arendalsuka der vi streamer kveldens direktesendte partilederdebatt. Her vil du kunne møte andre politiske- og/eller næringslivsinteresserte for mingling og sosialt samvær. Abelia byr på mat og drikke.

https://www.abelia.no/arendalsuka/program/