Norges viktigste vekstnæring

Teknologi og digitalisering

Publisert

Bilde av Øystein Søreide

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia.

Ny nøkkeltallsrapport viser at IT-sektoren er en viktig vekstnæring i Norge. Næringen bidrar til økt produktivitet og verdiskaping i hele den norske økonomien.

Rapporten TechNo er utarbeidet av konsulentselskapet inFuture i samarbeid med Abelia. Rapporten presenterer for første gang viktige nøkkeltall som måler og avgrenser IT-næringens utvikling og bidrag til norsk økonomi på sysselsetting, omsetning og verdiskaping.  

IT-næringen setter mat på bordet for mange familier i Norge 

Rapporten viser flere spennende funn: IT-sektoren vokser fire ganger så raskt som øvrig sysselsetting. Verdiskapingen per ansatt er 1,6 millioner kroner, noe som er høyere enn for eksempel industri, varehandel, bygg og anlegg eller transport og reiseliv. 

Norsk IT-sektor omsatte for om lag 330 mrd. i 2021. Den totale verdiskapingen er beregnet til 170 mrd. Kroner. Sektoren sysselsetter nær 106.000 personer i over 10.000 bedrifter landet rundt.  

Næringen vokser, men den er relativt liten sammenliknet med våre naboland. Vi vet også fra Abelias Omstillingsbarometer at Norge taper terreng innen teknologi og digitalisering. I Norge krangler vi om vindmøller og sjøkabler, og hverken regjeringen eller næringsministeren synes veldig opptatt av hvordan styrke vår mest fremtidsrettede næring. Land som Sverige investerer i et vekstkraftig teknologinæringsliv. Det burde også Norge gjøre. 

Mangel på it-kompetanse bremser Norge 

Norge har ikke nok IT-kompetanse til å løse morgendagens utfordringer. Dette er alvorlig. Digitalisering og det grønne skiftet henger nøye sammen, får vi ikke til det ene, får vi heller ikke til det andre. IT-kompetanse er viktig i store deler av arbeidslivet, ikke bare i IT-næringene. NHOs kompetansebarometer viser at 2 av 3 virksomheter mangler IT-kompetanse. Dette kan sette arbeidsplasser i fare. 

Rapporten peker på manglende kompetanse som en viktig barriere for videre vekst både i sektoren, men i hele økonomien. Abelia mener politikerne nå må skjønne sitt ansvar for å oppdatere og oppdimensjonere studietilbudet. Mens vi venter på at flere skal bli ferdig utdannet må vi hente inn spisskompetanse fra utlandet. Vi må innføre egne tech-visum.