Besatt: Leder for virksomhetsstyring

Publisert

Bilde av alle ansatte i Abelia

Bilde fra kulturtur til Farris Bad i 2022.

Om Abelia:

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, konsulent/rådgivning, undervisning, forskning, kreative næringer samt ideelle organisasjoner. Vi har cirka 2.800 medlemmer med omkring 65.000 årsverk. Abelia jobber politisk for gode rammevilkår for medlemmene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere. Abelia har hvert år nærmere 70 møteplasser som kobler ulike miljøer sammen. Det legger grunnlag for nye ideer og muligheter i næringslivet og ideell sektor nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn:

Som leder for virksomhetsstyring vil du få en sentral rolle i Abelias ledergruppe. Du vil bidra til at vi når våre strategiske mål ved å løfte medarbeidernes kompetanse, effektivitet og evne til samhandling på tvers i organisasjonen. Ansvarsområdene inkluderer daglig drift, administrasjon og utviklingsprosjekter. Vi ser etter deg som gjennom initiativ og prosjektledelse kan utvikle og effektivisere arbeidsprosesser, struktur og digitale systemer. Du vil få stor påvirkning på kultur i organisasjonen, og ansvar for å involvere, engasjere og bistå organisasjonen i alt fra små interne arrangementer til større utviklingsprosjekter.

Ansvar og viktige arbeidsoppgaver:

- HR: Forvalte og utvikle HR- funksjonen, i tett samarbeid med HR-ressurs fra NHO sentralt

- Prosjektstyring: Etablere effektive prosesser og verktøy for prosjektstyring på tvers av avdelingene, samt drive utviklingsprosjekter for bedre arbeidsmetoder og samarbeid

- Økonomistyring og resultatrapportering: Samarbeide tett med regnskapsressurs i NHO. Koordinere, rapportere og formidle økonomisk relevante oversikter til/fra ledergruppen

- IKT og digitale verktøy: Ansvarlig for Abelias sentrale systemer innenfor blant annet HR, arkivsystemer, saksbehandling, Microsoft 365, informasjonssikkerhet og personvern

- Risikostyring: Skaffe og analysere relevant innsikt som grunnlag for vurderinger og risikostyring i ledergruppen

- Styrearbeid: Saksforberedelser, dokumentasjon og rapportering

Ønskede kvalifikasjoner:

- Høyere utdanning innenfor HR, økonomi, organisasjonsutvikling, digitalisering, administrasjon, ledelse eller annet relevant felt

- Solid erfaring med prosjektledelse/prosjektstyring på tvers av fagfelt

- Jobbet med strategisk organisasjons- og kompetanseutvikling

- Erfaring med å initiere system- og prosessforbedringer, inkludert bruk av digitale verktøy

- God økonomisk forståelse og erfaring med grunnleggende HR-prosesser og systemer

- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner  

Vi tror dette er deg:

Du trives i en rolle som brobygger på tvers av fagfelt og interesseområder, og motiveres av samhandling og samarbeid. Du liker endring og jakter på nye muligheter og løsninger. Vi tror du vil lykkes i rollen dersom du er selvstendig, strukturert og effektiv, og har erfaring med å utvikle og implementere strategiske initiativer og prosjekter. Du evner å involvere og motivere kollegaer, og er en positiv kulturbygger med gode kommunikasjonsevner og seviceinnstilling.

Vi tilbyr:

- Konkurransedyktige betingelser, gode forsikrings- og pensjonsordninger.

- Et arbeidsmiljø som verdsetter å tilbringe tid sammen i godt lag. Vi arrangerer minst èn årlig tur med hele Abelia, sommerfest, årskonferanse, julebord og spontane kulturbyggende arrangementer.

- På huset finnes det nettverk og muligheter for å treffe andre som dyrker like interesser. Det finnes blant annet grupper for trening, sykling, fotball, kor, fantasy premier league, kunst, padel - muligheten for å starte noe helt nytt finnes også.

- God lunsj i kantinen vår hver dag.

- Fleksibel arbeidsplass og mulighet til å legge opp egen arbeidshverdag.

- En berikende hverdag i et engasjert miljø som jobber for et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn. Vi deler kunnskap og erfaringer, har humor i hverdagen og strekker oss langt for å gjøre hverandre gode.

Ved spørsmål kan du kontakte Randi Ditlev-Simonsen på 952 22 907, eller Martine Hagseth på 406 11 545.

Denne rekrutteringsprosessen gjennomføres av The Assessment Company i samarbeid med Abelia.