Viktigheten av internasjonale skoler

Den samfunnsmessige betydningen av internasjonale skoler

NHOs kompetansebarometer viser at to av tre bedrifter melder om udekket kompetansebehov, og 44% av bedriftene fant ikke arbeidstakere med kompetansen de trengte. En av løsningene på denne utfordringen er å rekruttere eksperter fra andre land. 

Gjennom Forum for Friskoler organiserer Abelia 27 internasjonale skoler. Det er allment kjent at tilbud om interansjonal skole er en nøkkelfaktor når virksomheter skal rekruttere internasjonale eksperter til Norge med deres familier. Men det er i liten grad dokumentert. Derfor har Abelia og Forum for Friskoler bestilt en rapport fra Agenda Kaupang og en rapport fra UiO Prosjektforum med mål å framskaffe dokumentasjon på området.

Kvantitativ og kvalitativ rapport fra UiO Prosjektforum

  • Spørreundersøkelse med totalt 548 svar, i tillegg har de gjennomført elleve dybdeintervjuer med foresatte. Til sammen danner dette datagrunnlaget for analysen.
  • 75% hadde kjennskap til det internasjonale skoletilbudet før de valgte å flytte til Norge.
  • 70% sier at tilgjengeligheten av internasjonale skoler var viktig, eller veldig viktig for deres beslutning om å flytte til Norge.
  • Flere av husholdningene som har barn på internasjonal skole kom til Norge med planer om å bli i en kortere periode, men har endret mening og ønsker nå å forbli i landet lengre eller permanent.
  • Jevnt over viser funnene at de foresatte er fornøyde med de internasjonale skolene, spesielt med lærere, læreplan og elevenes mangfold.
  • Flertallet av respondentene mener at de internasjonale skolene er en sosial arena for foresatte hvor de kan bli kjent med hverandre og bygge et nettverk i Norge.

Kvalitativ rapport fra Agenda Kaupang

  • Undersøkelsen indikerer at de internasjonale skolene spiller en viktig rolle i rekruttering av internasjonal ekspertkompetanse for alle involverte.
  • Det pekes på at offentlig skole ikke er et alternativ for mange utenlandske familier.
  • De internasjonale skolene får gjennomgående gode tilbakemeldinger når det gjelder kvalitet. 
  • Intervjuene peker på at skolene bidrar til å skaffe tilhørighet for de utenlandske familiene i Norge. De fungerer nettverksskapende og reduserer språkhindringer.

Her kan du se lanseringsarrangementet for rapporten 👇