Innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2024

Dette er FINs innspill til Finanskomiteens høring om revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Regjeringen prioriterer å styrke forsvar, sikkerhet og velferd i revidert budsjett. Vi mener at regjeringens prioriteringer i større grad burde ha blitt reflektert i satsinger på innovasjon og fremtidig verdiskaping. Å satse på nytt, grønt og eksportrettet næringsliv, er en vesentlig del av å sikre vår samfunnstrygghet og bidrar samtidig til å sikre et fremtidig bærekraftig velferdssamfunn.


Nå legges det store ambisjoner for nytt og nyskapende næringsliv gjennom en rekke strategier og initiativ. Dette gjør at vi har store forventninger til statsbudsjettet for 2025, mer spesifikt:

  • Virkemidler som styrker innovasjonsøkosystemene gjennom en verdikjede fra FoU til eksport
  • Satsinger som får fart på kapitalmarkedet, særlig risikovillig kapital i tidligfase
  • Et innovasjonsfremmende skatte- og avgiftsregime.

I revidert budsjett støtter vi forslaget om å avvikle den ekstra arbeidsgiveravgiften. Videre støtter vi forslaget om at det etableres en finansieringsordning for nyskapende, grønne industriprosjekter i oppstarts- og vekstfasen på inntil fem mrd. kr. med betydelig tapsavsetning. Vi foreslår at investeringer i testinfrastruktur og testutstyr omfattes av ordningen.

Last ned PDFen under for å lese hele innspillet.