Sykefravær

Statistikk og ressurser for å forebygge

Denne grafen viser gjennomsnittlig sykefravær i næringslivet gjennom siden 2009 i prosent.

Denne grafen viser legemeldt sykefravær i Abeliavirksomheter i tidsperioden 2018-2023.

For teknologi- og konsulentvirksomheter er fraværet litt lavere enn snittet for hele Abelia.