Samarbeidskonferansen FFA UHR 2024 - Forskning som skaper verdier

Header for samarbeidskonferansen 2024
Se streaming av konferansen her.
Powerpoints fra konferansen:

Forskning for politikk

Hva vet vi om næringslivets forskningsaktivitet?

Forskning som skaper verdier 

Samfunnsutfordringene som adresseres i bl.a. Perspektivmeldingen, IPCCs 6.rapport, EUs Green Deal og av Totalberedskapskommisjonen, tydeliggjør behovet for at forskningspolitikken ses i sammenheng med de politiske ambisjonene på andre samfunnsområder. Forskningsinvesteringene må levere på samfunnets og næringslivets behov.  

Regjeringen arbeider med strategi for å øke næringslivets FoU-aktivitet. Nye løsninger krever at bedrifter og forskningsmiljø samarbeider om forskning og teknologiutvikling, forskning som tas i bruk.  

På Samarbeidskonferansen vil vi diskutere hvordan vi kan styrke FoU som bygger omstilling og bærekraft i næringslivet og merverdi i samfunnet. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel og statssekretær i NFD Tore Onshuus Sandvik  kommer – kommer du?

Program

9.30-10.00 Kaffe og registrering 

 

10:00-10.10 Velkommen  

v/Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør NORSAR og styreleder FFA  

     

10.10 – 11.15 Del I: Grønn og digital omstilling og trygge samfunn krever ny kunnskap, ny teknologi, nye arbeidsformer, nye løsninger – og det haster 

Ordstyrer: Nina Sandberg, generalsekretær UHR  

 

10.10-10.30:  Forskningens rolle i samfunnet – hvordan mobilisere til å løse de store samfunnsutfordringene

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel 

 

10.30-10.40: Forskning for politikk: Sammenheng og spenninger   

Innledning v/Espen Solberg, NIFU

 

10.40-11.20: Panelsamtale 

Panelsamtale: 

  • Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel
  • Camilla Stoltenberg, konsernsjef NORCE  
  • Åse Gornitzka, prorektor UiO og leder i UHR-Forskning 
  • Anne Lycke, direktør NORSAR og styreleder FFA

 

Åpent for kommentarer og spørsmål fra salen  

 

11.20 – 12.00 Pause m/ enkel lunsj 

     

12.00 – 13.20   Del II: Hvordan styrke FoU som bygger omstilling og konkurransekraft i norsk næringsliv? 

Ordstyrer: Agnes Landstad, daglig leder FFA  

 

12.00-12.15: Hvorfor økt forskning i næringslivet? 

Innledning ved statssekretær Tore Onshuus Sandvik  

 

12.15-12.30: Hva vet vi om næringslivets forskningsaktivitet? 

Innledning v/Anders Hanneborg, spesialrådgiver SINTEF 

 

12.30-13.20: Panelsamtale 

Panelsamtale:   

  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF  
  • Gøril Hannås, nestleder i UHR-Innovasjon og viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, UiA
  • Rebekka Borsch, avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon, NHO 
  • Gunnar Bovim, styreleder Forskningsrådet 
  • Håkon Haugli, administrerende direktør Innovasjon Norge 

 

Åpent for kommentarer og spørsmål fra salen  

 

13.20-13.30: Dette har vi hørt, dette tar vi med oss videre  

v/ Åse Gornitzka, prorektor UiO og leder i UHR-Forskning

 

Lurer du på noe?