Samarbeidskonferansen FFA UHR 2024 - Forskning som skaper verdier

Header for samarbeidskonferansen 2024
Forskning som skaper verdier 

Samfunnsutfordringene som adresseres i bl.a. Perspektivmeldingen, IPCCs 6.rapport, EUs Green Deal og av Totalberedskapskommisjonen, tydeliggjør behovet for at forskningspolitikken ses i sammenheng med de politiske ambisjonene på andre samfunnsområder. Forskningsinvesteringene må levere på samfunnets og næringslivets behov.  

Regjeringen arbeider med strategi for å øke næringslivets FoU-aktivitet. Nye løsninger krever at bedrifter og forskningsmiljø samarbeider om forskning og teknologiutvikling, forskning som tas i bruk.  

På Samarbeidskonferansen vil vi diskutere hvordan vi kan styrke FoU som bygger omstilling og bærekraft i næringslivet og merverdi i samfunnet. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og statssekretær i NFD Anne Marit Bjørnflaten kommer – kommer du?

Program

Program publiseres om kort tid. 

 

Lurer du på noe?