Fremtidsrettede Arbeidsgivere: workshop om rekruttering av mangfold og inkluderende ledelse

Kun for medlemmer

Workshop - 5. september

Å legge til rette for mangfold og inkludering er et viktige kjennetegn på en god og fremtidsrettet arbeidsgiver. Det å ha en inkluderende organisasjonskultur som evner å tiltrekke seg og beholde en mangfoldig arbeidsstyrke er nå sett på som en nødvendighet.  

Abelia vil derfor tilby to workshops til våre medlemsbedrifter på tematikken mangfold og inkludering. Vi vil særlig fokusere på etnisk mangfold i arbeidslivet.  

Del 1: Hvordan best implementere en inkluderende kultur og hvorfor?

 • De ulike dimensjonene av mangfold   
 • Forskningsbasert kunnskap om hvordan best implementere en inkluderende kultur 
 • Erfaringsutveksling med andre bedrifter  
 • Verktøy: Modell for å tilnærme seg forskjeller og mangfoldshjulet 
 • Verktøy: Personlig forpliktelsesplan 

Del 2: Inkluderende rekruttering 

 • Forskningsbasert kunnskap om hvordan skape en mest mulig inkluderende rekrutteringsprosess  
 • Hvordan gjøre prosessen mer inkluderende – steg for steg gjennomgang  
 • Erfaringsutveksling med andre bedrifter  
 • Verktøy: Inkluderende jobbanalyse, jobbannonse, sjekkliste, velg den rette. 
 • Verktøy: Strategier for å minimere ubevisste fordommer 

 Workshopen vil bli ledet av Hanne Magnell. Hun har lang erfaring innen HR og leder- og organisasjonsutvikling og har bistått en rekke bedrifter i å bedre sitt engasjement innen mangfold og inkluderende ledelse.  

-----------------------------------------------------------------------

Abelia mottar støtte fra IMDI for gjennomføring av workshopene. Deltakerne forplikte seg til å: 

 • Forankre ambisjon om å jobbe aktivt for økt etnisk mangfold i virksomhetens ledelse. 
 • Jobbe aktivt med tematikken i egen organisasjon etter endt workshop. 
 • Gi en status på utfordringer før oppstart og delta i en evaluering etter 12 måneder. 

NB! - workshop var tidligere planglagt over to halve dager men holdes nå som en heldagsworkshop 5. september

Lurer du på noe?

 • Hege Nordgård
 • Advokat

Arbeidsgivertjenester

Visste du at via medlemskapet i Abelia får du tilgang til prosessveiledere og maler, advokathjelp, veiledning innen HR og HMS, og lønn og tariff?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt