På utsiden: Felles innsats for inkludering av barn og unge

Foto: Midjourney

Delta i samtalen! Gå til menti.com og bruk kode: 6499 4861

21. sep 2023kl. 09:00–13:00
Gratis
Streames også

Bli med på åpen konferanse for samarbeid om inkludering!

Utenforskap er en trussel for tillit og samhold i samfunnet, for velferdsstatens bærekraft, for enkeltindividers livskvalitet – og for forutsigbarhet og konkurransekraft i næringslivet. Utenforskap tidlig i livet gir økt risiko for utenforskap gjennom hele livet.

Regjeringen har lansert et samfunnsoppdrag om å inkludere flere barn og unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Et samfunnsoppdrag – en mission – krever koordinert og målrettet innsats fra mange: Forskningsmiljø, arbeidsgivere og næringsliv, ideell sektor, skoler og helsevesen, for eksempel.

Abelia organiserer store arbeidsgivere i teknologi og IT, ideell sektor, forskningsinstitutter og høyskoler, skoler og velferdsaktører. Hvordan kan vi sammen bidra til å lykkes med dette samfunnsoppdraget? Hva vet vi om hva som skaper og motvirker utenforskap, hva mangler vi kunnskap om, og hva er hindrene vi må forsere for å lykkes med inkludering?

Vi ønsker velkommen til en åpen konferanse der vi vil sette i gang samtalen, og peke ut en vei for videre samarbeid om inkludering. På programmet er bl.a.:

  • Hva vet vi? Hva vet vi ikke? Hva er barrierene for å ta kunnskap om inkludering i bruk?

  • Hvordan skape muligheter for inkludering? Gir teknologi løsningen, eller en oppskrift på utenforskap?

  • Hvordan rigger vi samfunnsoppdraget? Hvordan jobber vi sammen framover?

  • Innledere fra forskning, næringsliv, arbeidsliv og ideell sektor, samt behovseiere i stat og kommune i samtaler om inkludering i utdanning, arbeidsliv, samfunnsliv/fritid og digital hverdag – og om hvordan vi kan samhandle for mer inkludering.

Det serveres lunsj.

Spørsmål? Kontakt oss:

  • Kjartan Almenning
  • Leder for ideell- og velferdspolitikk
  • Pressebilder
  • Karoline Løvall
  • Prosjektleder