Program

Oppdateres fortløpende

21. september

09.00 - 09.05

Åpning

 • Øystein Eriksen Søreide, adm.dir. Abelia

 

09.05 - 09.20

Hva vil regjeringen oppnå med samfunnsoppdraget? Hva er utfordringen til arbeidsgivere, kunnskaps- og teknologivirksomheter, forskning, ideell sektor?

 • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær Kunnskapsdepartementet

 

09.20 - 09.35

Åpningsinnlegg

 • Masud Gharahkhani, stortingspresident

 

09.35 - 11.10

Del 1) Hva vet vi? Hva vet vi ikke? Hva er barrierene for å ta kunnskap om inkludering i bruk?

09.35 - 10.00

Inkludering i skole og utdanning

 • Vibeke Opheim, adm.dir. NIFU
 • Karen Dolva, daglig leder No Isolation
 • Trine J. Meza, rektor Høyskolen Kristiania

 

10.00 - 10.25

Inkludering i arbeidslivet

 • Tone Fløtten, daglig leder FAFO
 • Eskil Domben, gründer Get Academy
 • Christian Pedersen, adm.dir TietoEvry og styreleder Abelia

 

10.25 - 10.50

Inkludering i samfunnsliv og fritid

 • Tonje Fyhn, avdelingsleder Velferd, arbeid og helse Norce
 • Sigrid P. Nedkvitne, daglig leder Friskus
 • Ingvill Alisøy-Gjerløw, enhetsleder Røde Kors


10.50 - 11.15

Teknologi: Løsning eller oppskrift på utenforskap?

 • Kristin Fuglerud, sjefsforsker og leder for faggruppen Digital inkludering Norsk Regnesentral
 • Erling Teig, rådgiver Apple Norden
 • Birgitte Lange, generalsekretær Redd Barna

 

11.15 - 11.45

Lunsj

11.45 - 12.55

Del 2) Hvordan lykkes med inkludering gjennom samfunnsoppdrag?

11.45 - 12.15

Når er barn og unge inkludert? Måloppnåelse og avgrensing av samfunnsoppdraget

 • Kyrre Lekve, direktør Institutt for samfunnsforskning (moderator)
 • Hege Nilssen, direktør Bufdir
 • Morten Rosenkvist, direktør Utdanningsdirektoratet
 • Ane Breivik, leder Unge Venstre
 • Margrete Bjørge Katanasho, styreleder LNU

 

12.15 - 12.25

Slik rigger vi samfunnsoppdraget

 • Mari Sundli Tveit, adm.dir. Norges Forskningsråd

 

12.25 - 12.55

Samhandling for inkludering. Hvordan jobber vi sammen framover?

 • Roger Lian, adm.dir. NTNU Samfunnsforskning (moderator)
 • Mari Sundli Tveit, adm.dir. Norges Forskningsråd
 • Øystein Eriksen Søreide, adm.dir Abelia
 • Are Tomasgard, forbundssekretær LO
 • Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør Innsikt og innovasjon KS
 • Astrid Bjerke, strategisk rådgiver Kreftforeningen


12.55 - 13.00

Avslutning v/ Abelia