Webinar: Innføring i sentrale arbeidsrettslige emner

  • 7. jun 2023til 8. jun 2023
  • Digitalt
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 2. juni 2023

Bli med på et praktisk innføringskurs i arbeidsrett! Kurset er et "must" for deg som er nybegynner i HR-rollen, men er også veldig nyttig for deg med lengre erfaring. Kurset er gratis og går over to dager, kl. 10:00-12:00. Del 1: 7. juni kl. 10:00-12:00 Del 2: 8. juni kl. 10:00-12:00

(Kun for medlemmer)

Abelias advokater gir deg en innføring i relevante arbeidsrettslige temaer. Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett? Hvordan er reglene om ferie og permisjon? Når kan arbeidsgiver nedbemanne eller permittere ansatte? Hva skal til for at arbeidsgiver kan si opp ansatte på grunn av individuelle forhold? Kurset tar deg gjennom sentrale lover og regler som er av betydning ved utøving av arbeidsgiverfunksjonen." 

Kursholdere: Advokatene Hanne Jahr Pedersen og Thomas Urdal Johnsen.

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss.