Internasjonale skoler bidrar til å løse kompetansegapet i norsk arbeids- og næringsliv

Velkommen til frokostmøte om den samfunnsmessige betydningen av internasjonale skoler. Frokost serveres fra kl. 08.00.

Etter pandemien er kompetansegapet i norsk arbeids- og næringsliv større en noen sinne. I følge NHO sitt kompetansebarometer melder to ut av tre bedrifter om mangel på kompetent arbeidskraft. En viktig del av løsningen er å hente ekspertkompetanse fra andre land. Et godt og bredt tilbud om internasjonale skolene er vesentlig forutsetning for å få til det.

Det viser to rapporter som er blitt utarbeidet for Abelia og Forum for Friskoler: 

  • Agenda Kaupang har undersøkt betydningen av internasjonale skoler for å tiltrekke høykompetent arbeidskraft for aktørene som etterspør kompetansen, dvs. norsk næringsliv og  samfunnsliv.
  • Prosjektforum ved Universitetet  i Oslo har undersøkt betydningen av internasjonale skoler for dem som tilbyr kompetansen, dvs.  høykompetent arbeidskraft som har barn ved internasjonale skoler.

Program:

  • Velkommen og oversikt over seminaret
  • Presentasjon av Agenda Kaupang rapport v/ Tom Marcussen
  • Presentasjon av UiO Prosjektforum rapport v/ Sunniva Amblie Sørensen og Kjetil Øversveen
  • Erfaring fra President & CEO Morten Fon i Jotun
  • Erfaring fra professor Eyvind Elstad fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo
  • Korte innlegg fra Margreth Hagerup (H) og Øystein Mathisen (Ap) fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
  • Paneldebatt Margreth Hagerup, Øystein Mathisen, Morten Fon og Eyvind Elstad