Innhold

Det er ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for kvinner i tech, og Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet.

Etter den åpne nominasjonsprosessen, blir de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene må ha en sentral teknologirelatert eller teknologifremmende rolle.

Kvinnene kan jobbe på alle nivåer, enten de er ledere med direkte budsjett- eller personalansvar, fagledere med prosjektansvar, fageksperter eller rådgivere, gründere som har startet eller vært med å starte en teknologibasert bedrift, eller ansatte i offentlig sektor og organisasjoner, herunder ledere med fag-, budsjett- eller personalansvar, prosjektledere og rådgivere.  

​​Tilbakeblikk på kåringen 

Kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner startet opprinnelig som en del av STAR-initiativet til ODA og Abelia. Dette initiativet startet i 2016 da ODA kontaktet Abelia med et ønske om å samarbeide mer målrettet mot næringslivet for å øke kjønnsmangfoldet i teknologi- og kunnskapsbedrifter.  

For å løse vår tids store utfordringer trenger vi problemløsere av begge kjønn. Andelen kvinner som jobber med ledelse og teknologi er for lav, og Norge trenger at flere kvinner får øynene opp for teknologi. Siden topp 50-kåringen ble startet opp, har den bidratt til å løfte frem de dyktige rollemodellene vi allerede har, og inspirere nye hoder til å velge teknologi og ledelse. 

Tidligere vinnere om kåringen

I 2017 ble Trine Strømsnes kåret til en av Norges fremste kvinner i IT-bransjen. Hun satte stor pris på annerkjennelsen i sin tid, og mener at kåringen har vært viktig for å bidra til økt mangfold i bransjen 

- Det jeg har erfart selv er at kvinnelige rollemodeller kanskje er det viktigste virkemiddel vi har. Og denne kåringen er veldig viktig nettopp for dette, sier Trine Strømsnes, General Manager i Cisco 

Samme år mottok Anne Gretland prisen for å være en av Norges ledende fagpersoner i IT-bransjen. Hun støtter Strømsnes sine tanker rundt prisens betydning, og forteller at den har vært viktig for henne karrieremessig 

-Kåringen har betydd mye for meg personlig, fordi jeg har fått anerkjennelse for den jobben jeg gjør til daglig, og i tillegg det fokus jeg har hatt de siste 20 år for å løfte kvinner i IT opp og frem. Jeg er svært stolt over å stå på listen, sier Anne Gretland, CEO i FotoWare. 

Hva har skjedd siden initiativet ble tatt for 5 år siden? 

Teknologi har siden kåringen startet blitt en stadig sterkere drivkraft i de fleste bransjer. I løpet av disse årene har kvinneandelen økt sakte, men sikkert. Dessverre ligger den likevel kun på rundt en tredel. En mer positiv trend ser vi i toppledelse, hvor kvinneandelen har økt noe mer. Arbeidet og interessen for økt mangfold er heldigvis i vekst, takket være målrettet og strategisk arbeid på tvers av selskap, bransjer og organisasjoner.

-Det har de siste 5 årene vært et stort fokus på mangfoldODA merker i økende grad pågang både fra eksisterende partnere, som vil jobbe enda mer målrettet både med mangfold og inkludering, og fra nye partnere, der toppledelsen og styret har satt mangfold som en viktig prioritering, sier Kristine Næss, leder og co-founder av ODA. 

 Hva er det som gjør kåringen viktig i 2021? 

Siden kåringen ble opprettet har rollemodellene fått en stadig større synlighet, noe som har vært en del av målsetningen i seg selv. Kristine Næss trekker fram at en annen positiv effekt kåringen har hatt, som gjør den like relevant neste år, er at den skaper en bevisstgjøring rundt ansvaret man har som enkeltperson til å påvirke og inspirere de rundt seg. Dette får hun støtte for av tidligere vinner, Trine Strømsnes. - Vi trenger mer enn noensinne rollemodeller som viser hvor mange fantastiske kvinner vi har teknologibransjen. Vi trenger flere kvinner i teknologibransjen; vi vet at mangfold gir resultater, og ikke minst trenger vi løsninger som er utviklet av alle for alle – kvinner som menn, sier Strømsnes 

Betydningen av kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner underbygges også av tidligere vinner, Anne Gretland, som mener at unge jenter dessverre velger bort karrierer innen teknologi fordi de ikke kan forestille seg en posisjon i tradisjonelt mannsdominerte roller. 

-Kåringen er viktig fordi den løfter frem rollemodeller i alle kategorier innen IT-faget og næringen. Det er fortsatt mange jenter som velger bort IT fag eller IT studier fordi de tror de blir alene jente i klassen og det ønsker de ikke. Synlige rollemodeller er derfor ekstremt viktig, og kåringen løfter frem forskjellige typer kvinner i IT næringen, innen flere forskjellige fagfelt og nivåer, sier Gretland

Om Oda-Nettverk

ODA er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech.

  • Med over 10.000 medlemmer og aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet og Trondheim har ODA siden 2005 jobbet for å bedre mangfoldet i tech. ODA er non-profit, og drives av frivillig innsats fra kvinner i tech – for kvinner i tech, og med uvurderlig støtte fra våre rundt 50 partnere. Kvinneandel og mangfold er et globalt anliggende, som også er anerkjent i FN’s tusenårsmål.
  • I en tid der digital transformasjon og teknologi både gir uante muligheter for å løse noen av vår tids største utfordringer, men som også bidrar til økt risiko, er mangfold helt essensielt for samfunnets utvikling.
  • ODA har siden 2016 målt kvinneandelen innen IKT i Norge i samarbeid med Kantar TNS, og selv om de har sett en økning fra 16% til 29% i 2019, er dette langt fra deres mål om 40% kvinneandel, både generelt innen IKT, og også innen toppledelse. For å nå dette målet jobber ODA sammen med sine strategiske partnere og en rekke bransjeorganisasjoner, der de har en rekke ulike initiativer for alt fra toppledere til skolebarn. Sammen bidrar de til å fremme teknologi som en attraktiv karrierevei for kvinner. 

Les mer om Oda-Nettverk

 Hvordan ser kåringen ut om 5 år? 

Ifølge Verdens Økonomiske Forum (WEF) sin rapport fra 2019 vil det økonomiske gapet mellom menn og kvinner ikke være redusert før om 202 år dersom vi fortsetter utviklingen i dagens tempo. Å speede opp denne prosessen er derfor viktig om vi ønsker å leve i et likestilt samfunnÅ trekke fram kvinnelige ledere, fagpersoner og gründere er en viktig pådriver i riktig retning.  

- Om fem år vil vi forhåpentligvis se et enda bedre mangfold, og flere navn fra hele landet. Jeg håper og tror vi også har enda flere gründere, og at de fleste av dem har bidratt til nødvendig omstilling i offentlig sektor eller verdiskaping i privat sektor, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.  

Han får støtte av Kristine Næss, som poengterer at vi må jobbe målrettet sammen hvis vi vil senke behovet for likestillings-initiativ-Det er nesten så jeg håper at dette initiativet ikke er fullt så nødvendig og viktig om 5 år – og at listen inkluderer de beste f.eks. 100 i landet, uavhengig av kjønn. Men da må vi alle sammen gjøre en innsats, både kvinner og menn, for å få opp mangfoldet i tech, sier Næss. 

Hvem kan vinne kåringen i 2021? 

I kåringen er det tre kategorier man kan nomineres til: gründere, ledere og fagpersoner. Abelia-sjefen er opptatt av å få frem at kåringen favner bredt.  -Det er mange der ute som kan vinne, og svært mange av forslagene vi får inn hvert år er meget gode kandidater. Det er brede kriterier for å foreslå kandidater. Kvinnene kan jobbe på alle nivåer, enten de er ledere med direkte budsjett- eller personalansvar, fagledere med prosjektansvar, fageksperter eller rådgivere. De kan være gründere som har startet eller vært med å starte en teknologibasert bedrift, men de kan også være ansatte i offentlig sektor eller organisasjoner, sier Øystein E. Søreide.  

 Nominasjonene åpnet 10. desember og varer til 10. januar, og alle som kjenner eller jobber med inspirerende rollemodeller anbefales å spille dem inn til Abelia og ODA. Ikke bare fordi det er en hyggelig annerkjennelse, men fordi disse ildsjelene kan så frø hos unge slik at vi får en mer inkluderende og likestilt teknologibransje i årene som kommer.

- Rollemodeller og det å synliggjøre de fantastisk mange ulike mulighetene man kan få om man velger å jobbe med teknologi er så viktig for å få unge jenter (og alle kjønn) til å velge en karriere innen tech. Vi trenger de beste talentene fra hele befolkningen for å sikre de beste løsningene.

-Det er så utrolig mange dyktige tech-kvinner i Norge, som virkelig bidrar sterkt til å løfte Norge til neste nivå og som fortjener å bli løftet frem som de viktige rollemodellene de er. De som nomineres kommer fra alle mulige bakgrunner, og med stor variasjon i alder, utdannelse, stilling og erfaring, men det som er felles er at de har en karriere og er en viktig rollemodell innen tech, avslutter Kristine Næss 

Ingrid Skrede, CMO i Ludenso og skribent i ODA 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: