Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Abelia og FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge mener regjeringen allerede i revidert nasjonalbudsjett 2022 må trappe opp satsingen på klyngene og inkubatorene.

Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett den 12. mai.

Vi mener at den viktigste politiske oppgaven fremover er å tilrettelegge for at nytt, kunnskapsbasert og eksportrettet næringsliv får vokse frem. Vi står overfor en formidabel omstilling de kommende årene. Dersom vi skal lykkes med å få frem nytt næringsliv, må tempoet opp og vi må investere i hele verdikjeden, fra forskning og kommersialisering, til oppstart, skalering og eksport. Vi må styrke og bygge videre på eksisterende innovasjonsinfrastruktur som forvaltes gjennom innovasjonsselskaper, og virkemidler som har vist seg å ha en stor effekt på verdiskaping og arbeidsplasser.

Les vårt innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022 her