Forslagene som skal styrke helsenæringen

Publisert

Håkon Haugli fra Abelia stående på scenen mens han snakker med de to politikerne som sitter i hver sin stol.

I forbindelse med overleveringen av helsenæringens innspill til regjeringens arbeid med industrimeldingen var det frokostmøte på Næringslivets Hus. Her avslutter Håkon Haugli dagen i samtale med stortingsrepresentantene Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre (i midten av bildet) og Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet (til høyre i bildet). Foto: Espen Snipstad, LMI.

Økt kommersialisering av forskningen er ett av syv forslag fra helsenæringen, som innspill til Regjeringens industrimelding.

NHO, med en rekke lands- og bransjeforeninger, har gitt et felles innspill til Regjeringens arbeid. NHO har merket seg at det er bred enighet i Stortinget om at helsenæringen er et satsingsområde for utvikling av ny næring her i landet, og at Regjeringen gjentatte ganger presiserer at den har høye ambisjoner om å utnytte potensialet for næringsutvikling innen helse bedre.

Helsenæringens forslag oppsummert:

  1. HelseOmsorg21-strategien må følges opp – fra ord til handling
  2. Økt kommersialisering av forskningen
  3. Tilgangen på kapital er avgjørende for å komme fra forskning til kommersialisering
  4. Utprøvingsenheter og testlaboratorier er viktig forutsetning for industribyggingen
  5. Velferdsteknologi gir store samfunnsmessige effekter og bør oppskaleres i et raskere tempo
  6. Sekundærbruk av helsedata for bedre helse og kommersialisering
  7. Økt markedsadgang og innovative offentlige anskaffelser

NHO organiserer hele verdikjeden av bedrifter innen helse- og velferdsmarkedet; leverandører av helsetjenester (bl.a. sykehjem, eldreomsorg, barnevern, psykisk helse og avhengighet, somatiske tjenester), teknologi- og kunnskapsaktører, legemiddelprodusenter, industri- og utstyrsaktører, konsulenter, arkitekter og byggenæringen.

Bedriftene er organisert i ulike landsforeninger/bransjeforeninger: Abelia, NHO Service, Legemiddelindustrien (LMI), Nelfo, og Norsk Industri.

Lurer du på noe?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt