Abelialederen Bjørn Platou

#205

Bjørn Platou, Decon-X

Fremtidig ledelse må tilrettelegge for og tjene de ansatte slik at de er rustet til å takle omstilling, mener daglig leder i Decon-X.

Bjørn Platou er daglig leder i Decon-X og denne ukens Abelia-leder.Les intervju med andre Abelialedere her

Hva gjør din bedrift?

Redder liv og gjør helsevesenet tryggere for ansatte og pasienter. Decon-X er en Norsk forskningsbasert bedrift som utvikler og leverer teknologi som fjerner all smitte fra lukkede områder, overflater og utstyr. 

Hva er din ledelsesfilosofi?

Faglig fokus, lite byråkrati, sosialt miljø og åpenhet.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

Det er få ting som er statisk - fremtidig ledelse må tilrettelegge for og tjene de ansatte slik at de kan ta imot og tilpasse seg til endringer fra markedet. 

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

Vi er en liten bedrift men får faglig påfyll fra kurs i regi av Forskningsrådet, Norway Health Tech og Abelia

Hva tenker du om fremtidsutsiktene til norsk næringsliv?

Med økt satsning på bærekraftig drift er norge med sine ressurser godt rustet for å øke antall eksportbedrifter. Norge har verdens beste ingeniører og dette kombinert med økt press på digitalisering, ny teknologi og bærekraft vil sørge for at norsk næringsliv er godt rustet for å møte fremtiden.  

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

Satt alle kluter inn på å få flest mulig i arbeid. Det er for mange uutnyttede ressurser i Norge i dag.