Mangfold blir avgjørende

Publisert

Portrettbilde av Abraham Foss

- Totalt har vi om lag 1/3 kvinner i organisasjonen og 2/3 menn. Ser vi på lederstillingene så er tallet ¼ kvinner og ¾ menn. Vi er de første til å erkjenne at vi har en jobb å gjøre, sier Abraham Foss.

Telia vil arbeide aktivt for en bedre kjønnsbalanse i årene fremover. Du møter blant andre Abraham Foss den 22. november.

Hva er målet for Telia Norge når det gjelder kjønnsbalanse?

- For oss handler det om mangfold, og kjønnsbalanse er ett viktig aspekt av mange. Det som er avgjørende for oss er at Telia Norge bygger opp en organisasjon med bred tilgang på mangfoldig kompetanse både hva angår utdannelse, erfaring, nasjonalitet, personlig profil og ikke minst kjønn. Vi opererer ikke med en konkret målsetting når det gjelder kjønnsbalanse, men som et minstemål tilstreber vi at kjønnsbalansen totalt i virksomheten skal gjenspeiles på ledernivå.

Hvor viktig er det for rekrutteringen av dyktige medarbeidere at det er en god kjønnsbalanse i organisasjonen generelt og i ledergruppen spesielt?

- Vi skal rekruttere fra hele befolkningen, ikke bare halve. Det gjelder for hele organisasjonen og på alle ledernivåer. Da må vi bevise at vi gjør om ord til handling og tilstreber balanse i dette aspektet av mangfold også. Følgelig ligger det betydelig signaleffekt i at kjønnsnøytralitet tillegges stor vekt. Vi tror fundamentalt på at et mangfoldig arbeidsmiljø vil berike og skape nødvendig dynamikk som vil drive organisasjonen videre i endring. Balanse kan ikke tolkes bokstavelig i enhver sammenheng. Det er et faktum at enkelte teknologimiljøer er mannsdominerte. Det skyldes mange ulike årsaker, og er ikke noe vi alene kan endre over natten. Det er en samfunnsutfordring som alle parter i utdannelses- og arbeidslivssektoren må jobbe sammen om for å løse.

Hva er status i bedriften og hvordan ser planene ut fremover?

- Totalt har vi om lag 1/3 kvinner i organisasjonen og 2/3 menn. Ser vi på lederstillingene så er tallet ¼ kvinner og ¾ menn. Vi er de første til å erkjenne at vi har en jobb å gjøre uavhengig av at det sikkert er flere sammensatte årsaker som jeg også var inne på ovenfor.

- Vi jobber aktivt for å øke kvinneandelen i selskapet, og med særlig trykk på lederstillinger. Helt konkret skal begge kjønn reelt være representert i alle rekrutteringsprosesser både eksterne og interne. I enkelte prosesser på høyt ledelsesnivå har vi også utfordret til søk kun blant kvinner.

- For oss er dette et langsiktig reise, og det viktigste arbeidet ligger i å bevisstgjøre organisasjonen holdningsmessig slik at det ligger i ryggmargen. Det er den eneste måten vi på lang sikt kan bli bedre. Det betyr blant annet at når vi jobber med utvikling og talenter i Performance Management har vi alltid et våkent øye for om vi gjør nok for å få frem våre dyktige kvinner.

- Som teknologibedrift har vi også en rolle i å påvirke utviklingen på et tidlig stadium, og vi søker aktivt ulike arenaer for å lære, dele erfaring, utfordre og bli utfordret. Dette arrangementet er en slik arena, «Jenter og koder» er en annen. Vi kan sikkert gjøre mer, men to viktige aspekt som jeg alltid forsøker å legge vekt på er at Telia Norge er en stor og spennende industriaktør som jobber midt i digitaliseringsrevolusjonen vi befinner oss i samt at vi, uavhengig av kjønn, forsøker å legge til rette for en fornuftig Life Work Balance, særlig for småbarnsforeldre med travle dager.

Hvor viktig er det at toppledere engasjerer seg i temaet og etablerer konkrete mål som de følger opp?

- Jeg er nokså overbevist om at et langsiktig trykk på å utvikle mangfoldet i en stor organisasjon må forankres i hele toppledergruppen og sikres gjennom tilstrekkelig trykk fra toppleder. Det er selvfølgelig ikke nok alene, men mangfold i seg selv blir ikke proaktivt nok hvis ikke toppledere engasjerer seg.

Telia Norge skal være en tilrettelegger for digitaliseringen av samfunnet. Selskapet investerer milliardbeløp hvert år i utbygging av kritisk samfunnsinfrastruktur, og i alle uavhengige tester det siste halvannet året har selskapets 4G-mobilnett blitt kåret til landets beste med 98 prosent befolkningsdekning. Telia Norge består av merkevarene Telia, OneCall, Chess og MyCall og har totalt 2,3 millioner kunder. Selskapet har 1 265 ansatte i blant annet Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø og 65 butikker over hele landet. Selskapet omsatte for 9,1 milliarder kroner i 2015.

Lurer du på noe?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt