Asbjørn Lilletun fra Norinnova er ny styreleder i FIN

Publisert

Asbjørn Lilletun er ny styreleder i FIN. Foto: Foto: Norinnova

På årsmøtet 27. juni ble Asbjørn Lilletun valgt som ny styreleder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. Han etterfølger Anne Cathrin Østebø fra Validé, som har vært styreleder siden 2020.

Lilletun er administrerende direktør i Norinnova, et av Nord-Norges største kompetansemiljøer innen utvikling av ideer fra forskning og innovasjon med hovedsete i Tromsø.  

- FIN skal være en samlende, synlig og tydelig stemme på vegne av alle oss som bidrar med å utvikle og omstille bedrifter og skape arbeidsplasser over hele landet. Jeg gleder meg til å lede den videre utviklingen av FIN. Innovasjonsselskapene trenger best mulige vilkår for å bidra med å ta oss gjennom det vi står midt i nå – tidenes omstilling, sier Lilletun. 

Den nye styrelederen har over flere år engasjert seg i utviklingen av effektive innovasjonsmiljøer i Norge, og han har betydelig erfaring innen kommersialisering av forskning og utvikling av vekstselskaper. Han har ledet næringsklyngen Biotech North, har styreerfaring fra næringsklynger som Norway Health Tech, innovasjonsselskaper, oppstartsselskaper og investeringsfond. De senere årene har han i tillegg rettet innsats for å skape økt innovasjon fra studenter og kunnskapsrike unge. 

Nytt styremedlem og ny nestleder 
Av et styre på seks, var det tre som var på valg. Ingrid Sommerli fra Kunnskapsparken Bodø (KPB) er ny i styret. Her leder hun Inkubator Salten og har erfaring fra arbeid med forretningsutvikling, strategiprosesser og kapitalinnhenting. 

Daniel Ras-Vidal fra Kjeller Innovasjon var ikke på valg, men ble valgt som ny nestleder. Owe Hagesæther fra GCE Ocean Technology har innehatt nestledervervet, men tok ikke gjenvalg. Hilde Svenning fra KUPA ble gjenvalgt som styremedlem.  

-Jeg vil takke Anne Cathrin Østebø for hennes store innsats over mange år, først som styremedlem og deretter som styreleder. Vi har hatt et godt samarbeid om utviklingen av FIN i en vekstfase, hvor vi har hatt en medlemsvekst på 225 prosent til det som i dag er 115 medlemmer, sier Trine Ellingsen, daglig leder av FIN.  

Hun ser fram til å videreutvikle FIN sammen med Lilletun og resten av styret.  

- Dette er et styre med bred kompetanse og erfaring. Vi skal fortsette arbeidet med å styrke rammebetingelsene for nytt og nyskapende næringsliv, sier Ellingsen.  

FINs styre 

  • Asbjørn Lilletun, Norinnova (styreleder) 
  • Daniel Ras-Vidal, Kjeller Innovasjon (nestleder) 
  • Hilde Indresøvde, VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap 
  • Hilde Svenning, KUPA 
  • Håvard Belbo, T:lab 
  • Ingrid Sommerli, KPB 

Styret i FIN. Øvre rad: Asbjørn Lilletun (Norinnova), Daniel Ras-Vidal (Kjeller Innovasjon), Hilde Indresøvde (VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap). Nedre rad: Hilde Svenning (KUPA), Håvard Belbo (T:lab), Ingrid Sommerli (KPB).