Rojalt møte

Publisert

Kronprinsessen og kronprinsen er i samtale med en dame som står med ryggen til.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon fulgte nøye med da Anne Dingstad fra Saga Robotics fortalte om landbruksroboten Thorvald og hvordan de ønsker å skalere i det internasjonale markedet. Foto: Abelia

Abelia-medlemmene Saga Robotics, Lexolve og Simplifai hadde med seg teknologioptimistiske budskap da de møtte kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit under NHOs Årskonferanse tidligere denne uken.

Merete Nygaard fra Lexolve, Anne Nygaard fra Saga Robotics og Bård Myrstad fra Simplifai benyttet kaffepausen under årskonferansen til å fortelle om en del av norsk næringsliv som er drevet av teknologi og samtidig bidrar til å løse store samfunnsproblemer. 

Teknologi er fremtiden  

– Jeg håper kronprinsparet sitter igjen med et inntrykk av at det er masse bra bedrifter i norsk næringsliv som er teknologidrevet, og at det er teknologi som er fremtiden, sier Merete Nygaard. 

Nygaard fortalte om Lexolve som selskap om hvordan de er bygd opp og hvilke problemer de er med på å løse gjennom sin plattform som gir selskaper selv muligheten til å håndtere det juridiske.  

Merete Nygaard, med ryggen til, forteller om Lexolve. Foto: Abelia

Godt humør mellom Anne Dingstad og kronprinsparet. Foto: Abelia

Skaleringsklare 

– I en fase hvor man skal skalere internasjonalt er det viktig med vekstkapital, forteller Anne Dingstad i Saga Robotics.  

Hodene og hendene bak landbruksroboten Thorvald holder på med å skalere i England, og nå også USA. Særlig innen vin- og bærproduksjon er roboten i bruk. 

– Sånn jeg opplever kronprinsparet virker de interesserte i teknologidrevne bedrifter som kan bidra til et grønt skifte, sier Dingstad. 

 

Det offentlige spiller en tydelig rolle 

Bård Myrstad snakket med stort engasjement under møtet. Simplifais forretningsmodell er bruk av AI i vanlig kontorarbeid som arkivering, dokumentasjon, saksbehandling og kundeservice. Myrstad viste til mye bra som skjer i Norge, men trakk også fram eksempler fra jobbing i land som Nederland, Ukraina, Sverige og India hvor bedriften også har kontorer.  

Myrstad avsluttet med å ta opp det offentliges sin rolle. Simplifai har blant annet kunder innen internasjonal finans og forsikring, men også i norske kommuner og direktorater. 

Bård Myrstad fra Simplifai mener det offentlige spiller en avgjørende rolle. Foto: Abelia

– Det er mye som skjer her i Norge, vi har masse muligheter som vi må ta vare på. Det offentlige må stille med rammevilkår som gjør at vi lykkes.