– Styrk forskningsbasert innovasjon i hele landet!

Publisert

To menn og fire damer står oppstilt med en lysgul bakgrunn.

F.v.: Kristian Voksøy Steinsvik (SINTEF Ålesund), Anne Karin Hamre (Organisasjonen for forskningsinstitutter i regionene), Agnes Landstad (Forskningsinstituttenes fellesarena), Nils-Ola Widme (Abelia), Lena Nymo Helli (Norway Health Tech), Trine Ellingsen (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge). Foto: Abelia

Kunnskap, forskning og innovasjon er avgjørende for levedyktige regioner. Derfor foreslår en rekker aktører en ny ordning for å styrke forskningsbasert innovasjon i hele landet.

Abelia, Forskningsinstituttenes fellesarena, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, Foreningen for forskningsinstitutter i regionene og SINTEF har levert et forslag til en ny ordning for å styrke forskningsbasert innovasjon i hele landet. Forslaget er sendt kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp). 

Flere utredninger, som Brandtzæg-utvalget og Norman-utvalget, peker på store utfordringer med befolkningsutviklingen i Norge. En undersøkelse Abelia utviklet i fjor høst viser en skjevfordeling når det gjelder hvor teknologidrevne vekstselskaper befinner seg. Enkelte regioner står for flesteparten av høyvekstforetakene i Norge.  

Forslaget vi sender kommunalministeren innebærer en utvidelse og styrking av dagens FORREGION – forskningsbasert innovasjon i regionene. Helt konkret innebærer forslaget fra partene å utvide dagens ordning til to trinn.  Målet er å oppnå støtte til prosjekter utover forprosjektstøtte. Gjennom å utvide FORREGION-ordningen, kan man mobilisere bedrifter til forskningsbasert innovasjon, bedrifter som også vil være forankret i regionenes og bedriftenes kunnskapsbehov og næringsstruktur. 

LES INNSPILLET HER.