FoU i statsbudsjettet

Publisert

Agnes Landstad, daglig leder FFA - Forskningsinstituttenes fellesarena. Foto: © Ilja C. Hendel

Skal Norge omstille raskt nok, må forskningssamarbeid vektlegges enda sterkere. Regjeringen vektlegger samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene for å øke omstillingsevnen og forskningssamarbeid i Europa. Dette er viktig for Retur-EU, mener Abelia

Deltakelse i det europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeidet er svært viktig for at Norge skal greie det grønne og digitale skiftet. Vi har tillit til at Retur-EU videreføres slik at instituttene kan fortsette å hente hjem forskningsmidler fra EU. Vi forventer at rammen for den resultatbaserte ordningen Retur-EU holder tritt med instituttenes suksess i EUs rammeprogram.  

Regjeringens forslag til statsbudsjett peker dessverre ikke tilstrekkelig mot løsning på samfunnets store utfordringer. Regjeringen viderefører forskningsbevilgningen i store trekk på årets nivå, etter reduserte bevilgninger i mange sektordepartement i budsjettet for 2023. Det bekymrer oss at regjeringen foreslår å redusere satsingen på ny og klimavennlig teknologi ytterligere. Den næringsrettede forskningen, klima- og teknologiforskningen må bidra til å svare på vår tids store utfordringer og skape ny, grønn eksport. Det fordrer vesentlig større investeringer i sektordepartementene.