Økt pessimisme blant kunnskaps- og teknologibedriftene

Publisert

energi nettverk

Foto: istock

NHOs medlemsundersøkelse for november viser at et økende antall bedrifter forventer en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene.

Blant Abelias medlemsbedrifter oppgir nå 30 prosent av respondentene at de forventer en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene. Dette er den fjerde måneden på rad med fall i medlemmenes forventninger til markedssituasjonen. Likevel er Abelia-bedriftene fortsatt mer optimistiske enn bedriftene i de fleste øvrige landsforeningene i NHO. 

Undersøkelsen viser uendret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med oktober. 

Les hele medlemsundersøkelsen her 

For alle NHO-medlemmene under ett har markedsutsiktene bedret seg noe. Dette skyldes blant annet mer optimisme i olje- og gassbransjen, hvor markedsutsiktene er svært positive sammenlignet med forrige måned. Også Geneo (Landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst) og fornybarbransjen bidrar til den mer positive stemningen i næringslivet. 

På den andre siden er stemningen fortsatt svært pessimistisk i byggebransjen. Det er full stopp i blant annet ny-boligbyggingen. Det er grunn til å anta at de negative markedsutsiktene i bygg- og anlegg smitter over på andre bransjer, deriblant Abelias medlemmer.