Flater pessimismen ut for kunnskaps- og teknologinæringen?

Nyhet, Innsikt og analyse

Publisert

Elin Mathiesen, leder for innsikt og analyse i Abelia.

Det siste halvårets medlemsundersøkelser har vist at kunnskaps- og teknologibedriftene har opplevd en stadig vanskeligere markedssituasjon og markedsutsikter. Medlemsundersøkelsen i januar kan imidlertid vise tegn til at pessimismen nå har flatet ut.

Den siste måneden kan vi se en svak økning i andelen medlemsbedrifter som ser på den nåværende markedssituasjonen som god, og en liten nedgang i antall bedrifter som opplever situasjonen som dårlig. Utviklingen i høst med stadig forverring kan derfor se ut til å ha stoppet opp eller snudd.  

Sammenliknet med andre bransjer er kunnskaps- og teknologibedriftene i Abelia fortsatt mer positive. 9 av 10 Abelia-respondentene svarer at markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende.  

På spørsmål om hvordan kunnskaps- og teknologibedriftene ser på fremtiden er ikke pessimismen lenger tiltagende. 15 prosent av bedriftene oppgir at de forventer en bedring av markedssituasjonen fremover, mens 61 prosent forventer at markedssituasjonen er lik om et halvt år. 21 prosent har en forventning at markedssituasjonen forverrer seg fremover. Dette er ned fra 27 prosent i desember.  

I januarundersøkelsen er det også stilt spørsmål om økte priser eller knapphet på innsatsfaktorer har påvirket bedriftene. 14 prosent av Abelias medlemsbedrifter har redusert aktiviteten på grunn av knapphet eller dyrere innsatsfaktorer, mens 67 prosent oppgir at situasjonen ikke har endret bedriftens aktivitet. Dette skiller seg ut fra de fleste andre landsforeninger i NHO, som i langt større grad har redusert sin aktivitet.  

Fakta om undersøkelsen: 

  • NHO gjennomfører månedlige undersøkelser for å kartlegge markedssituasjonen og markedsutsiktene til medlemsbedriftene. 
  • Tallene fra januar baserer seg på 2850 svar fra NHO-medlemmer, herunder 228 Abelia-virksomheter.  
  • Undersøkelsen sendes til daglig leder. Svarene er ikke vektet.