Ny rapport: Gode råd om datadeling

Nyhet

Publisert

En ekspertgruppe bestående av næringslivsaktører ledet av professor ved NTNU Heri Ramampiaro står bak rapporten om deling av industridata. Rapporten ble overlevert statsråd Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Mikal Kvamsdal fra Abelia har vært sekretariatsleder for utvalget. Foto: KKD

Hvis vi setter sammen data og bruker det riktig, kan vi skape verdier og arbeidsplasser. Men myndighetene må legge til rette for dette og bruken av data må reguleres gjennom avtaler.

En ekspertgruppe bestående av næringslivsaktører og eksperter fra akademia ledet av professor ved NTNU Heri Ramampiaro står bak rapporten "Deling av industridata" som kom ut i dag. Ekspertgruppa ble satt ned etter at stortingsmeldingen "Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon" ble behandlet i Stortinget våren 2021.

-Bruk av ny teknologi og bedre utnytting av industridata i næringslivet er viktig for å lykkes i det grønne skiftet og for å skape lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) da han mottok rapporten.

Mikal Kvamsdal, som er næringspolitisk rådgiver i Abelia på teknologi og digitalisering, har vært sekretær for utvalget.

-Selv om mange initiativer er satt i gang de siste årene, og flere selskaper i dag høster verdier av deling av data, er utnyttelsesgraden fortsatt i startgropen. Ekspertgruppen har ikke levert en ferdig oppskrift på datadeling. Alle bedrifter er forskjellige og vil ha ulike behov. Snarere har målet vært å peke på, konsentrere og konkretisere eksisterende kunnskap og gi et startpunkt, sier Kvamsdal.

-Vi vet at det ligger enorme verdier i data. Bedre utnyttelse av data som produseres i norsk industri kan skape innovasjon, nye forretningsmodeller og konkurransefortrinn for næringslivet. Rapporten går gjennom faktorer som er viktige å ha avklart når man ønsker å sette i gang med deling av data, som forretningsmessige insentiv, tekniske og juridiske faktorer som må være på plass. Målet er at næringslivet skal finne både inspirasjon og råd som gjør det lettere å komme i gang med deling.

-Mange av Abelias medlemmer tilbyr både løsninger og gode råd for selskaper som ønsker å utnytte verdipotensialet i data. Jeg håper denne rapporten kan bidra til at flere bedrifter begynner å tenke nytt rundt hvordan de kan utnytte og dele mer av sine dataressurser, avslutter Kvamsdal.