Alle virksomheter bør dele mer data – også offentlige

Nyhet

Publisert

Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia.

Deling av data skaper muligheter for innovasjon, forskning og tjenesteutvikling. I Norge har vi tradisjon for å samle og håndtere data av høy kvalitet, men vi deler dem i for liten grad. En ny rapport fra KDD gir tydelige råd om hvordan myndighetene kan legge til rette for mer deling.

I slutten av mai overleverte ekspertutvalget for deling av industridata sin rapport til kommunal- og digitaliseringsminister Sigbjørn Gjelsvik. Rapporten beskriver hvordan næringslivet kan legge til rette for mer deling av industridata for å skape nye tjenester.

Bare to uker senere kommer Agenda Kaupangs rapport om dataøkonomien i offentlig sektor, som gir oppdragsgiver Kommunal- og distriktsdepartementet 16 tydelige råd for mer offentlig datadeling. Hele rapporten kan leses her ➜

- Det digitale og bærekraftige kunnskapssamfunnet bygges med data og innsikt. Alle virksomheter bør dele mer data – også det offentlige. Denne rapporten er et godt og konkret bidrag til å styrke forutsetningene for datadeling i Norge, sier Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia.