Kjære digitaliseringsminister!

Publisert

I august samlet Abelia, Digital Norway og NHO ledere fra 24 virksomheter, fra hele bredden av det norske teknologinæringslivet, for å drøfte hvordan Norge kan styrke sitt tech-lederskap og bygge omstillingskraft.

Teknologisektoren har lenge etterlyst en tydelig og aktiv techpolitikk, og ønsker derfor velkommen regjeringens nye statsråd, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

I dette åpne brevet ønsker lederne den nye ministeren velkommen, og gir syv råd for norsk tech-lederskap:

Arrangementbilder - Abelia

Karianne Tung under innspillsmøte på Næringslivets Hus.

Kjære digitaliseringsminister

Gratulerer med en viktig og krevende jobb! Ditt saksfelt griper inn i alle sektorer, gjennomsyrer hele næringslivet og hverdagslivet til oss alle. Derfor er det også hele regjeringens saksfelt. 

Norge står overfor en dobbel omstillingsutfordring. Vi skal både fase ut fossile energikilder i takt med resten av verden, samtidig som vi må erstatte vår egen hovednæring med en rekke nye næringer. 

Disse nye næringene og virksomhetene er allerede i ferd med å vokse frem. Dels på ryggen av etablerte naturressurser, og dels basert på kompetanse og innovasjoner vi har utviklet som en konsekvens av fortrinn som tillit, samarbeid og solidaritet.

Teknologi og digitalisering er en fellesnevner og en forutsetning for både etablert og ny industri og næringsutvikling – og for det grønne skiftet. Abelias målinger av nasjonens omstillingsevne over de siste åtte årene viser at Norge faller tilbake relativt til verdens mest innovative økonomier.   

Dagens generasjon av ledere har et ansvar for å sikre at vi som nasjon har omstillingskraften som skal til for å gripe mulighetene som nå skapes – og for at flere lykkes med å skape helt ny virksomhet i Norge. 

Som ledere i noen av landets største virksomheter er vi bekymret for at vi som nasjon underinvesterer i de viktigste byggeklossene for fremtidens Norge: kompetanse, teknologi og innovasjon. 

Vi håper at du som digitaliseringsminister vil arbeide for å:

 

 

1. Øke tilgangen på teknologikompetanse både i bredde og spiss, ved å arbeide med statsrådene i Kunnskapsdepartementet for å prioritere realfag, teknologi og IKT i utdanningssektoren, trekke inn teknologiforståelse i alle studier, og legge til rette for at flere små og mellomstore virksomheter driver aktiv kunnskaps- og kompetanseutvikling i egen organisasjon og i bredden av egen verdikjede. 

2. Gjøre et betydelig løft for forskning og utvikling innen digitalisering og muliggjørende teknologier, ved å sammen med næringsministeren og forskningsministeren – og oss i næringslivet – arbeide for å nå 2%-målet for FoU før 2030. En garanti for nasjonal matching av EU-midler til både forskning og anvendelse av muliggjørende teknologi vil være et godt første steg. 

3. Styrke grunnmuren for et digitalisert næringsliv i hele landet, ved å sammen med kommunalministeren og beredskapsministeren legge til rette for en digital infrastruktur som favner både næringsvirksomhet og husholdninger over hele landet, og som sikrer robust tilgang til datakraft og dataprosessering på norsk jord. 

4. Bruke kunstig intelligens til å tette kompetansegapet og ta igjen det tapte, ved å legge til rette for offensiv testing og bruk av kunstig intelligens i offentlig og privat sektor. AI-milliarden må bli starten på en langsiktig og kraftfull satsing på kunstig intelligens innen utdanning, helse, næringsliv, næringsrettet forskning og industri.

5.   Bidra til økt internasjonalisering av norsk teknologinæringsliv, ved å arbeide med både utdanningssektoren, kommunene og virkemiddelapparatet for å sikre tech-visum for tung teknologikompetanse, fjerne skolepenger for internasjonale studenter innen tech-fag, og bidra til å markedsføre Norge som vertskapsland for tech-talenter, samt motivere både privat og offentlig sektor til å engasjere IT-spesialister fra andre land med rikelig tilgang til den kompetansen vi trenger. 

 6. Bruke teknologi til å bygge omstillingskraft. Norge har vært et digitalt foregangsland, men forspranget vi en gang hadde er i ferd med å forvitre. Du og resten av regjeringen må sette konkrete måltall for omstillingen, gjennom forventninger til bedriftenes investeringer i ansattes kompetanse, teknologiutvikling, strukturering og deling av data, og bruk av muliggjørende teknologi. Still krav og forventninger slik at vi som samfunn strekker oss.  

7. Fremheve tech som verdidriver og innsatsfaktor for norsk næringsliv. Det er ingen annen faktor som har bidratt mer til produktivitetsveksten de siste tiårene, enn digital teknologi. Både du som digitaliseringsminister og vi som teknologinæringsliv må styrke bevisstheten om hvor viktig tech-sektoren er for både etablert industri og nye næringer, og for å løse behov i offentlig sektor.

 

 

Skal Norge bli en ledende teknologinasjon også utenom ressursbaserte sektorer, kreves høye ambisjoner og sterkt lederskap i både politikk og næringsliv.    

I dag utgjør tech-sektoren 5% av norsk næringsliv, men bidrar til ressursoptimalisering og konkurransekraft i hele næringslivet. En norsk økonomi med omstillingskraft bør ha som ambisjon å doble tech-andelen. 

Som representanter for noen av landets største virksomheter på tvers av hele næringslivet, er vi klare til å bidra med det vi kan for å gjennomføre punktene over. Vi håper å møte deg med det aller første. 

 

Dette brevet er signert:

 

Laxmi Akkaraju

Chief Delivery Officer

Cognite

Geir Arne Olsen

Adm.dir.

Netcompany

Atle Bergfjord

Head of Public Sector

Capgemini

Christian Pedersen

Adm.dir.

Tietoevry

Tommy Bjørnsen

Norgessjef

DNV

Ingrid Stenstadvold Ross

Generalsekretær

Kreftforeningen

Sigve Brekke

Konsernsjef

Telenor

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef

Statkraft

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef

SINTEF

Rune Skjelvan

Adm.dir.

KPMG

Elisabet Haugsbø

President

Tekna

Birger Steen

Adm.dir.

Freyr

Ingrid Janbu Holte

Konserndirektør

If

Kristine Dahl Steidel

Adm.dir.

Microsoft

Børge Kristoffersen

Adm.dir.

BCG

Steffen Syvertsen

Konsernsjef

Å Energi

Frithjof Norman Lund

Adm.dir.

McKinsey

Hilde Tonne

Konsernsjef

Statnett

Shane McArdle

Adm.dir.

Kongsberg Digital

Ole Erik Almlid

Adm.dir.

NHO

Arne Mjøs

Konsernsjef

Itera

Liv Dingsør

Adm.dir.

Digital Norway

Rasmus Nord

Adm.dir.

Sweco

Øystein E. Søreide

Adm.dir.

Abelia

Vil du komme i kontakt med oss?