Norges energifremtid - hva blir veien videre?

  • 1. des 2023Kl. 09:00–10:00
  • digitalt på teams
  • Gratis

Abelia inviterer til digitalt møte fredag 1. desember, der DNV presenterer årets Energy Transition Outlook-rapport.

I år er bakteppet at verden, Europa og Norge befinner seg i krevende tider, preget av regionale konflikter, inflasjon, økte energipriser, og mer usikkerhet knyttet til energisikkerhet som igjen legger press på verdikjeder, innsatsfaktorer til ulike industrier og matvareverdikjeder globalt.

Den syvende utgaven av DNVs fremskriving av den globale og norske energiomstillingen, stiller i år det overordnete spørsmålet «har energiomstillingen i det hele tatt startet»? I så fall, hvorfor er bremsene på, hva er det som må til for å akselerere utviklingen og hvilke teknologier mener DNV vil vinne frem i løpet av de nærmeste årene? 

I rapporten drar DNV veksel på deres dype og brede tekniske kunnskap innen energisektoren globalt, som grunnlag for prognosen. Rapporten tar for seg hvordan omstillingen frem mot 2050 vil påvirke global og regional energiforsyning og forbruk – innen ulike sektorer som transport, maritim, industri og bygg.

Den globale rapporten ble lansert den 11. oktober i Paris, og den 21. november lanserte DNV sin ETO Norway, en energiomstillingsrapport med fokus på Norge som er utarbeidet i samarbeid med Norsk Industri.

Velkommen til digitalt møte 1. desember. Teams lenke blir delt med alle påmeldte torsdag 30. november. 

Bilde av Marilena Stenset