Samspillsnormer på e-helsefeltet: Konferanse

  • 4. des 2023Kl. 11:30–15:00
  • Næringslivets Hus
  • Gratis

Det må bli enklere for næringslivet å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Rammebetingelsene på e-helseområdet skal være ryddige og forutsigbare. E-helsefeltet i Norge kjennetegnes av at det kjøpes for lite, at investeringstakten ikke står i forhold til de utfordringene helsetjenesten står overfor, og at det er for mye friksjon i samarbeidet mellom kunder og leverandører.

Gode samarbeid fordrer gode samspillsnormer. Samspillsnormer handler om felles forventninger mellom kunde og leverandør om hvordan et samarbeid skal fungere.

Denne konferansen er en del av et nasjonalt samarbeid om å styrke kulturen for samarbeid mellom næringslivet og helse- og omsorgstjenesten.

Direktoratet for e-helse har engasjert Cirio advokatbyrå ved partner David Frydlinger til å bistå i arbeidet med kartlegging og analyse av eksisterende samspillsnormer på e-helsefeltet. Frydlinger startet arbeidet med å kartlegge samspillsnormene på e-helsefeltet med et seminar 5. september 2023, som 15 organisasjoner samarbeidet om. Seminaret samlet mer enn 100 deltakere. Frydlinger skal nå presentere funn og anbefalinger fra dette arbeidet. 

Arrangører: Standard Norge, Nasjonalt eksportråd, Direktoratet for e-helse, NHO Geneo, Abelia, Melanor, Legemiddelindustrien (LMI), IKT-Norge, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, The Life Science Cluster, Oslo Cancer Cluster, Aleap, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Patentstyret og KS.

Program for dagen:

11.30 - 12.00  Registrering og lunsj

12.00 - 12.10  Velkommen og innledning ved Karita Bekkemellem, administerende direktør i NHO Geneo, Jacob Mehus, administerende direktør i Standard Norge og Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

12.10 - 12.15  Hilsen fra Cathrine Lofthus, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.

12.15 - 13.45  Samspillsnormer på e-helsefeltet i Norge. Presentasjon av funn, samt råd for videre arbeid. David Frydlinger, partner i Cirio Advokatbyrå.

13.45 – 13.55 Utfordringer og svakheter i det norske «e-helsesystemet». Erik Jakobsen, partner og styreleder i Menon Economics.

13.55 - 14.05  Pause

14.05 - 14.40  Et panel kommenterer på funn og råd for videre arbeid og det vil bli mulig å stille spørsmål fra salen

14.40 - 14.50  Oppsummering ved David Frydlinger, partner i Cirio Advokatbyrå. 

14.50 - 15.00  Avslutning ved Oddgeir Hvidsten, seniorrådgiver i Direktortaet for e-helse og Roar Jakobsen, serniorrådgiver i Direktoratet for e-helse.

 

Fredrik Syversen fra IKT-Norge vil lede panelet med følgende deltakere:

.      Lisbeth Sommervoll, Veste Viken HF

·      Veronika Barrabes,  Novartis

.      Soheil Dabestani, Diffia

·      Jon Helge Andersen,  Aidn

·      Terje Wistner, eHelse i KS

·     Lena Nymo Helli, Norway Health Tech

 

Dersom du har innspill til konferansen kan du ta kontakt med Kari Grimholt på e-post: