Datafabrikken

Datafabrikken skal gjøre det lettere for norske små og mellomstore bedrifter å ta del i den datadrevne økonomien. Bedre tilgang på data vil gi nye tjenester og nye næringer.

DigitalNorway har vært en sentral pådriver for initiativet, som nå blir realisert etter at regjeringen har bevilget 16 millioner kroner til prosjektet i 2021 gjennom Digitaliseringsdirektoratet  

– Datafabrikken er både en visjonær og i høyeste grad en praktisk og operativ kraftsamling mellom offentlige virksomheter, private aktører og akademia. Målet er å gi raskere og enklere tilgang til anvendbare data for alle, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. 

Datafabrikken skal gi små og ellomstore bedrifter, akademia og mindre offentlige virksomheter rask og enkel tilgang på data, verktøy (som kunstig intelligens) og kompetanse for å kunne utvikle nye tjenester og nye næringer. 

Over hele Norge finnes det bedrifter som kan skape store verdier av data, men som ikke vet hvordan de skal ta det første steget. De etterspør blant annet bedre oversikt over hvilke offentlige og private data som finnes, og veiledning og bistand i prosessen med å få tilgang og lov til å benytte data. Å gjøre datasett og datastrømmer gode, strukturerte og tilgjengelige krever kompetanse, løsninger og infrastruktur de fleste norske bedrifter og mindre offentlige virksomheter ikke har. 

– Som nasjon må vi kollektivt redusere juridiske, tekniske, regulatoriske, kommersielle og kompetansemessige barrierer for datadeling i praksis som ikke kan, eller bør, løses hos hver enkelt virksomhet. Dette vil ha stor betydning for innovasjonstakten i norske bedrifter, sier Dingsør. 

Digitaliseringsdirektoratet er også svært fornøyd med bevilgningen og ser frem til samarbeidet med DigitalNorway: 

– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt innovasjon, nye tjenester og verdiskaping basert på deling av data. Derfor er vårt samarbeid med DigitalNorway viktig for å gjøre private og offentlige data tilgjengelig for næringsutvikling, sier digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius.

Funksjoner i Datafabrikken:

Datafabrikken skal være en pådriver for å tilpasse og skalere opp felles tjenester og løsninger som sikrer at flere aktører får raskere og enklere tilgang til relevante data. Kritisk kjernekompetanse og funksjoner for å støtte datadeling i praksis skal utvikles. 

Noen av de nødvendige funksjonene som skal utvikles:

  • Navigering: Vise SMB-er og andre hvor de kan finne egnede datasett og -strømmer
  • Kvalitet og forutsigbarhet: Fremme god kvalitet på inndata, og god dokumentering av datasett og datastrømmer
  • Tilgang og samtykke: Styring og avklaring av tilganger og samtykker
  • Eier- og brukerrettigheter: Avklare og veilede om rettigheter til bruk av data og bruksområder for data
  • Regulatorisk vask og rens: Avklare og bistå på personvern, sporbarhet og GDPR
  • Aksess og bruk: Bistå med tilgang til/bruk av APIer, programvare og bearbeiding av data
  • Tilrettelegging: Akselerator/prosjektstyring av kampanjer for datadrevet innovasjon

I regjeringsplattformen slås det fast at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer. Økt verdiskaping i dataøkonomien vil måtte finne sted på tvers av sektorer og bransjer.

– Verdiøkning skjer hos de aktørene som tenker nytt – og vi ser i dag at innovasjon i stor grad er knyttet til tilgang til god data og evnen til å ta dette i bruk. Datafabrikken skal sikre at gode løsninger kommer bredden i norsk næringsliv til gode, og forhåpentlig bidra til deling av innsikt og læring i tillegg til data på tvers av tradisjonelle sektorgrenser, avslutter Dingsør.

Les mer om Datafabrikken her: https://digitalnorway.com/tag/datafabrikken/