Flere eksperter med internasjonale skoler

Publisert

Portrett av Beyer-Arnesen.

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Fagskoler. Foto: Heidi Dokter.

- De internasjonale skolene sikrer at norsk næringsliv trekker til seg de beste ekspertene, sier Abelias Knut Erik Beyer-Arnesen.

- Norsk næringsliv er en del av en global økonomi hvor vi i økende grad må konkurrere mot de fremste bedriftene i andre land. For å være konkurransedyktige er disse næringene avhengige av å kunne tiltrekke seg den beste ekspertkompetansen som er å oppdrive, enten den kommer fra Norge eller utlandet, sier fagsjef i Abelia og styreleder i Forum for Friskoler, Knut Erik Beyer-Arnesen.

Han påpeker at mange av disse ekspertene kommer med en familie på kjøpet.

- Da er det et dårlig alternativ at barna må forholde seg til forskjellige skolesystemer, fagplaner, pedagogikk og undervisningsspråk etter hvert som de flytter rundt, sier Beyer-Arnesen.

Derfor er det etablert over 4.000 internasjonale skoler i over 150 land. De har det til felles at de følger skolesystemet, fagplanen og pedagogikken til International Baccalaureate (IB) - med engelsk som undervisningsspråk.
Internasjonale skoler er én av flere typer friskoler som kan godkjennes under Friskoleloven. Skolene benytter seg av en pedagogikk som ligger tett opp til de grunnleggende ideene i Ludvigsen-utvalget med fokus på "21st century skills".

- Derfor kan disse skolene med fordel kan være til inspirasjon for andre friskoler og offentlige skoler, sier Beyer-Arnesen og trekker frem Childrens International School (CIS) i Fredrikstad som et godt eksempel.

- Skolen startet opp i 2012, og kunne allerede året etter vise til 210 elever og fire års venteliste. Senere har CIS også startet opp i Moss, og også der er det lange ventelister, sier han.

Ved CIS har man stor tro på små klasser og tett oppfølging av hver elev. Det betyr mellom 14 og 21 elever i hver klasse. Første klasse har undervisning hver dag fra 8:00 til 14:30, noe som gir et viktig bidrag til tidlig innsats og sikrer et godt fundament i basisfagene.

Regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo Akershus har sendt begge sine barn til CIS. Hun forteller at datteren på 13 år til og med var villig til å pendle to timer hver dag for å gå på den beste skolen hun kunne tenke seg.

- Det er tre ting som kjennetegner skolen: De er gode til å ta i bruk ny teknologi, de satser mye på å trene sosiale ferdigheter, og de setter alt inn i en internasjonal kontekst hvor all undervisning foregår på engelsk, sier Nina Solli.

- Den pedagogiske plattformen er en aktiv læringsform hvor elevene blir inspirert til å utforske, søke kunnskap og innhente informasjon – og deretter trekke egne konklusjoner og lage sine egne presentasjoner. Musikk, dans og drama er også viktige fag, og alle elevene lærer å spille et instrument og deltar i et av skolens tre orkester, sier hun.

Mer informasjon om CIS og de internasjonale skolene kan du skaffe deg ved å komme på Abelias utdanningskonferanse 24. mai.

Lurer du på noe? Kontakt oss!

Stående kvinne.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt