Felles brev fra FFA og UHR til SSB og NSD om Microdata

Her er FFAs brev om microdata.no og tilgang til registerdata