FINs innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen – statsbudsjettet 2021

Dette er FINs statsbudsjettinnspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen.

FIN mener det er svært positivt at regjeringen satser på samarbeid i Europa og eksportfremmende tiltak. De regionale og internasjonale virkemidlene må mobilisere og kvalifisere norsk næringsliv til å utvikle produkter og tjenester som kan eksporteres. Regjeringen satser ikke i tilstrekkelig grad på denne type virkemidler i en tid hvor behovet for entreprenørskap og nye arbeidsplasser kanskje er større enn noen gang.

FIN foreslår:

  • En styrket bevilgning på 195 mill. kr. øremerkes inkubasjonsprogrammet.
  • Bortfall av kravet om egenandeler for bedrifter i inkubasjon berørt av 2019 videreføres for 2021
  • Bevilgningen til delprogram for modne klynger bør være på 150 mill. kr. og kan ikke være lavere enn 50 mill. kr. for 2021.

Les hele innspillet til Kommunal- og forvaltningskomiteen her