NHO Idretts årsmøte 2024

Publisert

Logoen til NHO Idrett

Foto: Abelia

Alle idrettslag, organisasjoner og virksomheter som har som formål å fremme eller tilrettelegge for fysiske aktiviteter, som er medlem i Abelia, er også medlem i NHO Idrett og kan dermed delta på Årsmøtet i NHO Idrett. Vi ønsker alle medlemmer velkommen til å påvirke NHO Idretts arbeid framover.

Møtested: Digitalt møte på Teams

Møtetid: Mandag 17. juni kl. 14:00

Påmeldingsfrist: Fredag 14. juni kl. 16:00

Teams-lenke sendes ut til alle som er påmeldt innen fristen. Møtet antas å være kort, men går uansett ikke ut over kl. 16:00.

Klikk her for å melde deg på.

 

Møterett har medlemsorganisasjonenes styremedlemmer, daglige ledere eller den som styret utpeker.

Saker som ønskes behandlet, må meddeles styret innen fire uker før årsmøtet, altså senest 20. mai, til idrett@abelia.no. Se for øvrig NHO Idretts vedtekter.

Klikk her for å laste ned møteboken med alle vedlegg.

 

SAKLISTE

Sak 1: Godkjenning av fullmakter

Sak 2: Godkjenning innkalling og saksliste

Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen

Sak 4: Styrets beretning

Sak 5: Regnskap

Sak 6: Styrets forslag til årsplan

Sak 7: Innkomne forslag

Sak 8: Valg av styre og valgkomité

 

Valg: Ta gjerne kontakt med idrett@abelia.no ved spørsmål om valg. Vi videreformidler kontakt med valgkomiteen.

Husk at du kan søke om støtte fra NHO Idrett til opplærings- og utviklingsprosjekter! Alle medlemmer som har tariffavtale, kan søke. Les mer her