#AbeliaPraten: Truls Orderløkken Andersen

Publisert

Truls Orderløkken Andersen, CEO i Eidsvoll Electronics (EIDEL).

Truls Oderløkken Anders og EIDEL lager verdensledende teknologi og sender det til månen. Sammen med akademia og forskningsinstitusjoner ser de på hva av morgendagens teknologi og løsninger som kan spille en viktig rolle for fremtiden.

Navn og stilling? 

Truls Orderløkken Andersen, CEO i EIDEL.

I korte trekk – hva gjør din virksomhet? 🤔

Eidsvoll Electronics (EIDEL) er en ledende designer og leverandør av avansert elektronikk inkludert maskinvare, programvare og instrumenteringstjenester. Våre produkter spenner fra spesialiserte romkvalitetsinstrumenter som sensorer for romsituasjonsbevissthet, datainnsamling, telemetri og krypteringsløsninger. I mer enn 50 år har EIDEL levert produkter og tjenester til et bredt sett av industrier som forsvar, romfart, bilindustri, prosessindustri, energi, marin og offshore. I dag har vi fokus mot forsvar, romteknologi og fornybar energi.

Hva opptar deg for tiden? 🚀 🌕

Jeg jobber daglig med å se hvordan den teknologien vi tar frem kan være med på å løse utfordringer i nye bransjer. EIDEL bruker og mye tid og ressurser i samarbeid med akademia og forskningsinstitusjoner for å se hva av morgendagens teknologi og løsninger som kan spille en viktig rolle for fremtiden innenfor våre områder. Spesielt nå ser vi på hvordan romteknologi kan være aktuelt for ikke romrelatert industri samtidig som det er mer kostnadseffektivt enn alternativet. Men kanskje aller mest akkurat nå er jeg mest opptatt av at EIDEL sender instrument til månen og venter på at det skal lande trygt.

Les mer om dette på romsenter.no og spacex.com.

Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året? 🛰

At alle vi i EIDEL sammen har skapt et miljø hvor vi leverer verdensledende teknologi som er på vei til månen. Og at vi er på vei til faktisk begynne å bygge satellitter i Norge.

Hvilken rolle kan din virksomhet/bransje spille for omstillingen av Norge? 👨‍🏫

EIDEL har en bevisst rolle i det å engasjere studenter og akademia i samarbeid. Gjennom dette kunne bidra med problemstillinger og utfordringer som kan løses gjennom forskning og neste generasjon teknologer.

⚡️ 5 kjappe:

Hvem inspirerer deg i norsk næringsliv? 👩‍🔬

Jeg synes det er vanskelig å trekke frem enkelt personer eller grupper, men jeg finner inspirasjon i mange forskjellige. Alt i fra gründere som satser (og noen feiler) til fremtredende ledere eller lærere og sykepleiere. Det er mange som har både kloke og inspirerende historier man kan lære av. Det er kanskje mer historiene mer enn personene som inspirer meg. 

Det beste rådet du har fått? 👂

Du har en munn og to ører, du skal lytte dobbelt så mye som du prater. Dog må jeg innrømme at jeg ikke alltid helt klarer å følge det rådet. Det rådet bruker jeg i nesten alle sammenhenger da man på den måten får en bedre oversikt over situasjoner man står i.

Ett ønske til regjeringen? 🔬

Økt satsning til å sikre overgangen fra forskning til faktiske løsninger man bruker i samfunnet. I forsvars og romindustrien er man helt avhengig av gode ordninger for å flytte teknologi og løsninger fra forskning til produkter/ tjenester for å sikre industrien og nasjonal egenevne.

Din beste lederegenskap? 🙋‍♂️

Skape mål bilde, inspirere og inkludere.

Hvorfor er dere medlem i Abelia? ⭐️

Abelia var naturlig for oss som teknologibedrift og hjelper oss videre i den veksten vi er inne i både med rådgivning og informasjon.

Abelia er også en veldig tydelig stemme for vår bransje mot myndighetene, noe som også viste seg veldig viktig i å sikre norsk romindustri deltakelse i viktige programmer i ESA (sammen med NIFRO).

  1. #AbeliaPraten: Benedicte Grytte Dahl

    Benedicte Grytte Dahl er opptatt av den pågående fastlegekrisen. Både som privatperson, men også gjennom jobben i Kry. Her mener Benedicte og kollegene at de kan bidra i positiv retning, samtidig som de leverer gode og bærekraftige helsetjenester med god kvalitet.

  2. #AbeliaPraten: Hanne Rentsch Ersdal

    Hanne Rentsch Ersdal jobber i Inventas og er opptatt av teknologi, omstilling og mangfold. Fra en "Siddis-avdeling" i vekst ser hun på et næringsliv i endring og med et høyt uutnyttet potensiale.

  3. #AbeliaPraten: Egil Mundal, Rocketfarm

    Egil Mundal er CEO hos Rocketfarm i Sogndal. Her jobber de med robotteknologi og beviser at det kan kokes frem mer enn bare saft og gode fotballspillere i bygda!