#AbeliaPraten: Hanne Rentsch Ersdal

Publisert

Hanne Rentsch Ersdal jobber i Inventas og er opptatt av teknologi, omstilling og mangfold. Fra en "Siddis-avdeling" i vekst ser hun på et næringsliv i endring og med et høyt uutnyttet potensiale.

Navn, alder og stilling:

Hanne Rentsch Ersdal, 34, salgsleder Vest i Inventas

I korte trekk – hva gjør din virksomhet? 👩‍💻

I snart 25 år har vi utviklet produkter og løst problemer for våre kunder. Ved å kombinere sterke fagpersoner og kreative innovatører i vårt eget rammeverk for utvikling – gjør vi våre kunder bedre og mer lønnsomme. Vi hjelper våre kunder fra idé til suksess.

Hva opptar deg for tiden? ⌚️

Jeg er opptatt av eksport av teknologi.  Det vil si hva som må til for at vi kan eksportere mer teknologi og produkter fra Norge. Jeg har veldig troen på å jobbe målrettet med produktutvikling for å dekke et behov hos kundene og finner produktledelse inspirerende. Jeg mener at vi som land har mye å gå på i å utnytte vår fremdeles rimelige energi til å lage produkter til et globalt marked og ikke bare produsere råvarer som olje, fisk, gjødsel og metall.

Jeg er derfor opptatt av å finne ut hvilken kompetanse vi i industrien trenger fremover for å være konkurransedyktige og jobber derfor tett med Universitetet i Stavanger på å utvikle en etterutdanningsmaster i transformasjon og nyskaping som har første kurs til våren.

Kvoteringsdebatten interesserer meg også. Hvordan kan vi sikre mangfold og like muligheter uten å stigmatisere. Jeg er nysgjerrig på hva som skal til for å ha doble karrierer i et hjem. Hvordan vi som arbeidsgiver kanskje må tilpasse oss for å ta vare på våre ansatte? 

Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året? 📈

Vi har det siste året, hvor jeg var avdelingsleder, gått fra 9 til 15 ansatte i Stavanger. Jeg er stolt over hvor mye hver enkelt har tatt ansvar for å sikre denne veksten og hvordan vi sammen som gruppe har levert gode resultater for våre kunder.

Hvilken rolle kan din virksomhet/bransje spille for omstillingen av Norge? 🫵

All omstilling begynner med kompetanse, og kompetansen vi har i Inventas er relevant for alle bransjer. Vi trenger alle å ikke bare anerkjenne behovet for en grønn transformasjon, men også å agere på den. For svært mange betyr det designdrevne prosesser og produktutvikling - hvor bærekraft og sirkulærøkonomien står sentralt. Dette kan være å revidere produktporteføljen eller eksempelvis å konvertere fra produkt til tjeneste.

Jeg mener at vi som produktutviklere har et særlig ansvar når det kommer til å redusere bruk-og-kast-kulturen, kanskje spesielt gjennom å hjelpe selskaper i å gå i fra salg av produkter til å tilby en tjeneste hvor produktene leies ut. Det gir store mulighet for å tilby økt verdi, men det er en krevende endring å gjennomføre. Det er ikke bare produktene som endres, men organisasjonen må også ofte endre seg.

5 kjappe ⚡️

Hvem inspirerer deg i norsk næringsliv? 👏

Jentene jeg studerte med. Marit Rødevann i Strise som hentet 34 millioner til globalisering i forige uke og Miriam Wennberg i Connect Energy som NRK melder har sikret en 100 millioners kontrakt på å overføre gass fra båt til land i Tyskland . Jeg blir stadig inspirert av hvordan de bygger selskaper og det er spesielt rått og se dem bygge stein for stein.

Det beste rådet du har fått? 🧠

«Hyr alltid de som er flinkere enn deg.» Det er skummelt å gjennomføre, men det er så kjekt å daglig bli imponert av sine kollegaer.

Ett ønske til regjeringen? 🙏

Jeg ønsker meg politikere som jobber hardt for å nå 2 gradersmålet og som våger å ta upopulære valg

Din beste lederegenskap? 👩‍💼

Å inspirere og å stole på andre 

Hvorfor er dere medlem i Abelia? ⭐️

Vi er opptatt av å delta i samfunnet rundt oss for å skape en bedre verden og da er det naturlig å organisere seg sammen med andre gjennom Abelia. Dyktige advokater og råd har de også og det kommmer jo godt med.