Lager veikart for teknologinæringslivet

Tre menn og en dame står oppstilt og smiler.

F.v.: Bård Myrstad (Simplifai), Jan Christian Vestre (næringsminister, AP), Karianne Tung (digitalisering- og forvaltningsminister, AP) og Øystein E. Søreide (Abelia). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet / David Berg Tvetene

Næringsminister Jan Christian Vestre og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung la i dag frem planer for et nytt veikart for teknologinæringen. Abelias egen vekstplan står sentralt i arbeidet.

De to statsrådene presenterte ambisiøse planer for teknologinæringslivet under et pressemøte hos Abelia-medlem Simplifai i dag.  

– Initiativet er en respons på den voksende oppmerksomheten rundt dype teknologier og potensialet det har for verdiskaping. Med dette veikartet vil vi enklere kunne utnytte mulighetene som ny teknologi gir, til å løse store utfordringer og skape nye jobber, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. 

Veikartet vil se på hvordan de muliggjørende og dype teknologiene, som kunstig intelligens, autonome systemer, robotikk og kvantesystemer, kan skape en ny bølge av innovasjon og verdiskaping. 

Et viktig underlag for arbeidet er  Teknologinæringslivets vekstplan for Norge, som Abelia utviklet og overrakte næringsministeren i 2023. 

 – Det er første gangen Norge får et slikt veikart, og vi har store ambisjoner. Vi gleder oss til å skrive det, i samarbeid med næringslivet og de som vet hva som virker. Vi kommer til å videreføre det fabelaktige samarbeidet vi har med Abelia, og bruke mye av de innspillene vi allerede har fått fra deres vekstplan, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

Regjeringen jobber allerede med en egen nasjonal digitaliseringsstrategi, som skal dekke alle sektorer. Veikartet vil bli et tillegg til det arbeidet som gjøres med strategien. 

– Teknologibasert næringsliv er avgjørende for fremtidens verdiskaping og for å skape nye næringer, produkter og tjenester.  Jeg er veldig fornøyd med at Vestre og Tung ønsker at Abelia og våre medlemmer skal ha en sentral rolle også i det videre arbeidet, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

Les mer om veikartet