Inviterer til felles innsats for inkludering av barn og unge

Publisert

En man i dress snakker engasjert med løftede hender.

Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia. Foto: Ilja C. Hendel.

Det er kanskje ikke den mest lystbetonte tematikken som flagges i det Abelia inviterer til konferanse 21. september for å svare på hvordan vi kan hindre utenforskap i ung alder.

– Samtidig er dette et tema der alle må være med på å finne svaret, og der Abelias medlemmer alle sitter på en del av løsningen – fra forskning, skoler og organisasjonsliv til store arbeidsgivere. Invitasjonen går derfor både høyt og lavt. Abelia ser mot næringsliv, organisasjoner, politikere, samt offentlig og frivillig sektor for å finne en vei sammen der vi svarer på sentrale spørsmål, sier administrerende direktør Øystein E. Søreide. 

Besøk fra stortingspresidenten 

Stortingspresident Masud Gharahkhani (AP) er blant de som kommer til Næringslivets Hus for å delta i samtalen om utenforskap. Han får selskap av blant andre Trine Fagervik (SP) som er statssekretær i Barne- og familiedepartementet og Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Norges forskningsråd - blant mange andre. 

Tidlig utenforskap forplanter seg 

Ifølge Søreide er det et sentralt poeng å begynne med utenforskap blant barn og unge, da utenforskap er noe som ofte følger mennesker gjennom livet og hindrer de fra deltakelse i arbeidslivet. Noe av bakgrunnen for seminaret er også at regjeringen har lansert et sektorovergripende samfunnsoppdrag om inkludering av barn og unge, i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv.  

– Det er derfor viktig at vi ser på forebyggende grep og sørge for inkludering i skole, utdanning, arbeidslivet, fritid og i samfunnet generelt, sier han. 

Samtidig vil vi også se på hvilken rolle teknologi spiller på godt og vondt. 

Arrangementet finner sted på Næringslivets Hus – torsdag 21. september kl. 09:00 - 13:00. 

Se hele programmet og meld deg på gratis – enten digitalt eller fysisk.