Ny rapport viser stort behov for IT-kompetanse

Øystein E. Søreide og Jo Eikeland Roald

Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia og Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia. Foto: Abelia/Ilja C. Hendel

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Abelia undersøkt hvilke kompetanser IT-bransjen har størst behov for.

Les rapporten her 👉

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomført intervjuer med et representativt utvalg bedrifter, hvorav flere av Norges største IT-virksomheter.

 

Hvilke kompetanser trenger bedriftene?

Rapporten har identifisert tre hovedområder hvor IKT-næringslivet vil oppleve kompetansemangel fremover. Det er identifisert at:

  • Mengdebehovet er størst for software og systemutviklere
  • IKT-sikkerhet blir stadig viktigere
  • Kunstig intelligens og maskinlæring er fremvoksende kompetanseområder

Samtidig er ikke denne listen uttømmende. Intervjuene har avdekket at det er stor etterspørsel for flere typer IKT-kompetanse, men at det er særlig stor etterspørsel etter ovenstående kompetanseområdene. Det eneste området noen av virksomhetene opplever tilgangen som tilstrekkelig er kompetanse på UX-design (digital brukeropplevelse).

 

Viktig at utdanningsinstitusjonene dimensjonerer tilbudet etter behov

Utdanningsinstitusjonene spiller en viktig rolle for å levere den kompetansen næringslivet har behov for. Ved opptaket til høyere utdanning i 2022 var det planlagt for 2800 studieplasser innen IKT. Sammenlignet med for ti år siden er antallet studieplasser doblet, samtidig som at det siste året blitt kuttet i teknologirelaterte studieplasser.

Virksomhetene oppgir at de gjerne ser etter personer med kompetanseprofil på bachelor- eller masternivå. Likevel ser også virksomhetene at ettersom denne kompetansen er så sterkt etterspurt, at det fortsatt finnes alternative måter for personer å få seg jobb i IT-bransjen.

Abelia har spilt inn til statsbudsjettet for 2024 at vi må øke antallet studieplasser innen IKT med 1700 for å komme næringslivets kompetansebehov i møte. Dette kan også løses ved at utdanningsinstitusjonene omprioriterer egne studieplasser.

 

Heller overinvestere enn underinvestere

IKT-kompetanse er etterspurt i hele næringslivet over hele landet, i alt fra lefsebakerier, til oljebransjen, fra Nordkapp til Lindesnes. Tall fra nøkkeltallsrapporten Abelia har utviklet viser også at personer med IT-kompetanse har særlig høy verdiskaping. Behovet er altså så stort, at det er særlig liten risiko for offentlige investeringer i IT-kompetanse. En overinvestering i IT-kompetanse vil kunne gi positive effekter for hele økonomien, ved at den produktive kompetansen kan levere løsninger i andre sektorer og bransjer.

Les rapporten her 👉