Ny tech-analyse fra Sverige

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Det er valgkamp hos söta bror, og i den forbindelse har Abelias søsterorganisasjon TechSverige lansert sitt valgmanifest. Rapporten gir et spennende innblikk i hvor sterk tech-sektoren er i Sverige, men er Norge i ferd med å hale innpå svenskene?

Sammenligner vi størrelsen på tech-sektoren i Norge og Sverige ser vi at svenskene fortsatt ligger et hestehode foran oss. Tech utgjør ca. 6,5 % av svensk BNP, mens den i Norge ifølge rapporten utgjør 3,8 %.  

Hvis vi derimot sammenligner hvordan tech-sektoren har vokst i våre respektive land, har Norge en av de kraftigste vekstratene i Europa med over 15 % vekst i perioden 2014-2019, mens svenskene ser ut til å stagnere med en relativt sett svak vekst på 3,2 %. 

Flere nøkkeltall om norsk tech-sektor finner du her i vår ferske nøkkeltallrapport

Veksten foregår globalt 

Det er likevel ikke i Norden vi skal se på for å identifisere hvor utviklingen i tech går internasjonalt. Rapporten viser også at Asia og USA spiser stadig større del av de markedsandelene innen tech, mens den samlede EU-innsatsen krymper. Særlig USA og Sør-Korea har en sterk vekst, med et BNP bidrag på hhv. 10 og 10,8 %. 

Vi ønsker TechSverige og svenskene lykke til, og håper digitalisering og teknologi blir en viktig del av valgkampen! 

Les rapporten og TechSveriges 37 punkter her: https://www.techsverige.se/techagenda/