Tech-vekst og bærekraft går hånd i hånd

Nyhet

Publisert

IT-næringen er Norges viktigste vekstnæring og skaper vekst i så og si i alle bransjer. Teknologi er helt avgjørende for både å skaffe nok mat og løse klimakrisen. Men når hørte vi næringsministeren snakke om dette?

Innlegget har stått på trykk i Finansavisen.

En ny rapport viser at det uforløste potensialet for it-næringens videre vekst er svært stort. Analysen TechNo, som konsulentselskapet inFuture og Abelia har utviklet, måler IT-næringens omsetning, verdiskaping og sysselsetting.  

Regjeringen har satt seg som mål å øke eksporten utenfor norsk olje- og gass med 50 prosent innen 2030. Regjeringens tiltak så langt dreier seg om messestøtte og byråkrati, mens det vi må få til er ny verdiskaping, som kan erstatte de næringene som over tid skal fases ut. Vi savner fortsatt en politisk plan for denne omstillingen, og vi er ganske sikre på at Regjeringens mål ikke kan nås uten en satsing på IT-bransjen.  

I Norge krangler vi om vindmøller og sjøkabler, og verken regjeringen eller næringsministeren synes veldig opptatt av å skape lønnsomme jobber for alle dem som ikke skal bygge vindmøller eller batterier. Det er tross alt de fleste jobbene. Andre land - for eksempel Sverige - investerer i et vekstkraftig teknologinæringsliv.  

Fremveksten av teknologiske løsninger gir enorme muligheter for å gjøre ting smartere og mer effektivt enn tidligere. Jordbruket står for ca 9 prosent av klimagassutslippene i Norge. For å få ned utslippene må matproduksjon bli mer karboneffektiv. Den Horten-baserte teknologibedriften 7Sense utvikler avansert sensorteknologi som bidrar til å optimalisere og redusere vannmengden brukt til irrigasjon. Vi har tusenvis av eksempler på bedrifter som 7Sense. Det er teknologibedriftene som skal utvikle løsningene som skal bidra til å frakoble økonomisk vekst fra klimagassutslipp og overforbruk av naturressurser. 

Hvordan skal vi utløse alle mulighetene for teknologidrevet vekst i norsk næringsliv? Svaret kan ikke begrenses til å satse på ulike former for produksjon og lagring av energi. 

Næringsministerens eksportsatsning handler som nevnt blant annet om merkevarebygging og etablering av mer eksportbyråkrati. Sikkert bra, men det som hindrer veksten i Norge er tilgang på teknologikompetanse. Det er dette næringsministeren må bekymre seg for.  

NHOs kompetansebarometer viser at to av tre virksomheter mangler IT-kompetanse. Tre av fire IT-bedrifter sier samtidig at mangel på kompetanse er et reelt hinder for ytterligere ekspansjon. Siden IT skaper verdi i alle sektorer, er ikke dette et sektorspørsmål, men noe som angår hele økonomien. 

Det er viktig å sette seg store mål for å løse samfunnsutfordringene vi som nasjon står overfor. IT-bedriftene sysselsetter nær 106.000 mennesker. Verdiskapingen pr sysselsatt er på 1,6 millioner kroner, høyere enn i de fleste næringer utenom olje.  

Å satse på IT-næringen innebærer en massiv kompetanseoppbygging. Å satse på IT-næringen er å satse på en bærekraftig fremtid.