Abelia i arbeids- og sosialkomiteen om endringer i inn- og utleieregelverket

Publisert

Foto: Stortinget.

Den 26. oktober gjennomførte arbeids- og sosialkomiteen høring om regjeringens forslag om endringer i innleieregelverket som vil begrense virksomhetenes muligheter til å leie inn og ut arbeidskraft. Advokat Hanne Lyngstad Solberg deltok på vegne av Abelia.

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven som vil forby inn- og utleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter. Loven er nå sendt fra regjeringen til Stortinget, hvor arbeids- og sosialkomiteen har ansvar for behandlingen av den. 

Regjeringens foreslåtte grep vil ha store negative konsekvenser for næringslivet som helhet, og vil ramme mange virksomheter som har midlertidig behov for arbeidskraft, slik som ved arbeidstopper, forteller Hanne Lyngstad Solberg 

Et viktig punkt for Abelia har vært at det fortsatt skal være mulig for næringslivet å leie ut og inn høykompetent spesialistkompetanse. Rådgivernæringen har høy grad av faste ansettelser, gode betingelser og er en viktig arbeidsgiver for unge nyutdannede arbeidstakere i starten av sin karriere.  

 Vi er svært glade for at regjeringen har lyttet til Abelia og medlemmene om å gjøre et unntak i regelverket slik at det fortsatt vil være mulig å leie inn spesialistkompetanse, og slikt sett skjerme rådgivernæringen fra de verste konsekvensene. Dette vil være en viktig bestemmelse for hele næringslivet slik at det fortsatt skal være mulig å leie inn spesialistkompetanse ved midlertidig behov. Vi håper Stortinget er enige med Abelia og regjeringen om viktigheten av å ivareta denne bestemmelsen, sier Lyngstad Solberg 

Saken forventes innstilt den 29. november fra komiteen, og behandles i Stortingssalen den 6. desember.