Verdien av tillitsbasert ledelse

Publisert

Et ekspertutvalg nedsatt av Abelia mener at tillitsbasert ledelse er et av de viktigste kriteriene å levere på for fremtidsrettede arbeidsgivere. Vi har tatt en prat med Inge Jan Henjesand, rektor på BI om hvordan de jobber med temaet.

Hvorfor er tillitsbasert ledelse viktig?

Når medarbeidernes evne (kompetanse) og vilje (motivasjon) til utførelse av arbeidet i organisasjonen er det som skaper verdi for virksomheten, er det å gi dem tillit og medbestemmelse i utførelsen av arbeidet avgjørende. Derfor blir tillitsbasert ledelse viktig.  Det betyr at jeg som leder må ha tillit til at medarbeiderne ønsker å gjøre en god jobb. Samtidig må medarbeiderne ha tillit til at det er dette jeg tror om dem.

Hva skal til for å sørge for tillitsbasert ledelse?

Dette lurer jeg på hele tiden. Det tror jeg man skal gjøre mer av framfor å lete etter enkle verktøy. Jeg tror det handler mye om de menneskelige egenskapene til lederen. I tillegg handler det om å ha den grunnleggende antakelsen om at de jeg leder kan det de skal gjøre bedre enn meg, og at de ønsker å gjøre en god jobb. Det er også viktig å sette mål for virksomheten og sikre at organisering og ledelse drar i samme retning. Det er jo ikke alltid like lett.

Hvorfor er trådstyring av ansatte lite hensiktsmessig? 

Trådstyring stimulerer ikke indre motivasjon.

Hva gjør BI for å sørge for tillitsbasert ledelse?

Vi forsøker jo å praktisere det våre flinke fagfolk underviser om. Det betyr at vi legger vekt på personlige egenskaper når vi velger ledere, at vi trener på tillitsbasert ledelse i hverdagen og at vi snakker om det på ledersamlinger mm. Vi jobber også mye med å sikre at rammene rundt utøvelsen av ledelse er godt på plass og forstått. Her har vi blant annet god hjelp av Abelias advokater og arbeidsgiverservice.

Abelias ekspertutvalg la 10. februar fram 8 kjennetegn på gode og fremtidsrettede arbeidsgivere.

24. mars arrangerer vi frokostmøtet som en av tre workshops denne våren. På dette møtet går vi i dybden på tre av disse: Tillitsbasert ledelseEksperimenterende tilnærming til endring, og Arbeid med mening. Du møter virksomheter som gir eksempler på hvordan du og din virksomhet kan bli bedre på disse områdene.

Les mer og meld deg på!