Stor mangel på IKT-kompetanse

Nyhet

Publisert

To av tre Abelia-medlemmer har et udekket kompetansebehov. NHOs ferske kompetansebarometer estimerer kompetansemangelen i våre virksomheter til 3500 personer. De fleste mangler nødvendig IT-kompetanse.

Kompetansemangelen har tiltatt de siste årene ifølge NHOs siste kompetansebarometer. Det får store konsekvenser for næringslivet. Halvparten av respondentene fra Abelias medlemmer oppgir å ha tapt kunder på grunn av et udekket kompetansebehov. Nærmere 60 prosent har skrinlagt eller utsatt utvidelser, mens knapt 20 prosent har redusert virksomheten.

Les mer om Kompetansebarometeret på NHOs nettside: Hva trenger Norge?

65 prosent av Abelia-virksomhetene oppgir å mangle IT-kompetanse. Det er størst behov for digital sikkerhet, stordatanalyse og digital kommunikasjon. For å imøtekomme behovene vil drøyt halvparten leie inn konsulenter, mens nesten like mange vil outsource.

Samtidig svarer 38 prosent at de vil tilby ansatte kurs og etterutdanning innen IKT. De aller fleste bedriftene svarer at kompetanseutvikling er viktig for å rekruttere og beholde ønsket arbeidskraft. Ifølge Abelias ekspertutvalg er investering i ansattes kompetanse og utvikling noe som kjennetegner gode og fremtidsrettede arbeidsgivere.